KOL og spirometri

Klyngepakke Sidst revideret 08. dec. 2022

Kort introduktion til pakken

I Corona perioden faldt andelen af spirometri-undersøgelser . DSAM forventer at andelen øges igen.

Praksispersonalet kan varetage disse spirometrier, og der er mulighed for, at de kan varetage årskontroller på KOL-patienter.

Formålet med denne klyngepakke er, at understøtte jer i klyngen med at belyse, hvor mange spirometrier, der udføres i jeres praksis.

I hvor høj grad er det lykkedes praksis ved omorganisering at foretage en opgaveglidning spirometrier og årskontroller til praksispersonalet efter OK18.

Hvorfor er dette vigtigt?

Opsporing og opfølgning af patienter med KOL prioriteres i OK18.
Årsagen til dette er en forventning om, at tidlig opsporing og regelmæssige kontroller giver en bedre prognose og livskvalitet for den enkelte patient med KOL.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data. I vil desuden få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis, sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

1: Klyngemedlemmer foretager selv dataudtræk fra eget lægesystem

2: Data sendes til klyngekoordinatoren inden mødet, så de kan anonymiseres

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem.

Søg på:

 • Diagnosen R95
 • Spirometri ydelsen 7113 og /eller 7120

Vær opmærksom på at 7113 typisk bruges til initialspirometri. Det er den type undersøgelse vi forventes at lave flere af. 7121 bruges typisk til diagnostisk spirometri.
Begge ydelser kan være relevante i forbindelse med årskontrol KOL.

Fokus vil være aktivitetsniveauet for udførte spirometrier:

 • Antal af udførte spirometrier i alt.
 • Andel af patienter med kendt KOL, der har fået udført spirometri.
 • Andel af patienter uden kendt KOL, der har fået udført spirometri.
 • Praksis’ procentvise afvigelse fra klyngens gennemsnitlige antal undersøgelser.

Få eventuelt hjælp til dataudtræk via datakonsulenterne.

Forslag til tværsektorielle aktiviteter

 • Inviter samarbejdspartnere fra KOL ambulatoriet
  • Hvem skal vi henvise?
 • Inviter apoteket
  • Hvornår bruger vi apotekernes tilbud om kontrol af devices?
 • Inviter hjemmeplejen
  • Hvordan følger vi op på de patienter, der er for dårlige til at komme i praksis?
  • Kan vi bruge hjemmeplejen, og hvordan?

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen

 • Hvordan sikrer I, at højrisiko patienter tilbydes udredning for KOL?
 • Hvordan sikrer I, at KOL patienter tilbydes årskontrol og spirometri?
  • Hvordan sikres kvaliteten af spirometri undersøgelsen?
  • Hvem udfører, hvor ofte?
  • Organisering og rutine – Er der forskel på hvordan initialspirometri og diagnostisk spirometri er organiseret?
  • Er der honorarmæssige udfordringer?
  • Hvordan håndteres skrøbelige patienter?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet.

Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

 

Pris

Pakken er gratis

Varighed

3-4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt lægefaglig konsulent:
Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.: 2560 3371 og 5168 0285
Mail: [email protected]

Materiale

Program for diabetes og KOL i almen praksis

Der kan søges om godkendelse af kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne:
Videomateriale

 

Faglige links

KOL vejledning

Kort introduktion til pakken

I Corona perioden faldt andelen af spirometri-undersøgelser . DSAM forventer at andelen øges igen.

Praksispersonalet kan varetage disse spirometrier, og der er mulighed for, at de kan varetage årskontroller på KOL-patienter.

Formålet med denne klyngepakke er, at understøtte jer i klyngen med at belyse, hvor mange spirometrier, der udføres i jeres praksis.

I hvor høj grad er det lykkedes praksis ved omorganisering at foretage en opgaveglidning spirometrier og årskontroller til praksispersonalet efter OK18.

Hvorfor er dette vigtigt?

Opsporing og opfølgning af patienter med KOL prioriteres i OK18.
Årsagen til dette er en forventning om, at tidlig opsporing og regelmæssige kontroller giver en bedre prognose og livskvalitet for den enkelte patient med KOL.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data. I vil desuden få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis, sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

1: Klyngemedlemmer foretager selv dataudtræk fra eget lægesystem

2: Data sendes til klyngekoordinatoren inden mødet, så de kan anonymiseres

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem.

Søg på:

 • Diagnosen R95
 • Spirometri ydelsen 7113 og /eller 7120

Vær opmærksom på at 7113 typisk bruges til initialspirometri. Det er den type undersøgelse vi forventes at lave flere af. 7121 bruges typisk til diagnostisk spirometri.
Begge ydelser kan være relevante i forbindelse med årskontrol KOL.

Fokus vil være aktivitetsniveauet for udførte spirometrier:

 • Antal af udførte spirometrier i alt.
 • Andel af patienter med kendt KOL, der har fået udført spirometri.
 • Andel af patienter uden kendt KOL, der har fået udført spirometri.
 • Praksis’ procentvise afvigelse fra klyngens gennemsnitlige antal undersøgelser.

Få eventuelt hjælp til dataudtræk via datakonsulenterne.

Forslag til tværsektorielle aktiviteter

 • Inviter samarbejdspartnere fra KOL ambulatoriet
  • Hvem skal vi henvise?
 • Inviter apoteket
  • Hvornår bruger vi apotekernes tilbud om kontrol af devices?
 • Inviter hjemmeplejen
  • Hvordan følger vi op på de patienter, der er for dårlige til at komme i praksis?
  • Kan vi bruge hjemmeplejen, og hvordan?

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen

 • Hvordan sikrer I, at højrisiko patienter tilbydes udredning for KOL?
 • Hvordan sikrer I, at KOL patienter tilbydes årskontrol og spirometri?
  • Hvordan sikres kvaliteten af spirometri undersøgelsen?
  • Hvem udfører, hvor ofte?
  • Organisering og rutine – Er der forskel på hvordan initialspirometri og diagnostisk spirometri er organiseret?
  • Er der honorarmæssige udfordringer?
  • Hvordan håndteres skrøbelige patienter?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet.

Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

 

Praktiske oplysninger

Pris

Pakken er gratis

Varighed

3-4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt lægefaglig konsulent:
Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.: 2560 3371 og 5168 0285
Mail: [email protected]

Materiale

Program for diabetes og KOL i almen praksis

Der kan søges om godkendelse af kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne:
Videomateriale

 

Faglige links

KOL vejledning