LUTS – et undervisningstilbud

Klyngepakke Sidst revideret 02. maj. 2023

Kort introduktion til pakken

Undervisningstilbud om benigne vandladnings-forstyrrelser med fokus på nedre urinvejs symptomer hos mænd (LUTS)
Urologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, ønsker at tilbyde undervisning i benigne vandladnings forstyrrelser.

Afdelingsledelsen ønsker derfor kontakt til praksisklyngerne for kolleger i almen praksis

Målgruppe: Grupper af henvisende speciallæger i almen praksis og tilknyttede læger under uddannelse.

Hvad kan I forvente?

Det faglige indhold vil omfatte undervisning i anbefalet udredning og primære håndtering af ukomplicerede nedre urinvejssymptomer hos mænd.  Tillige præsenteres henvisningsretningslinier til sygehusbehandling og de mulige behandlingstilbud i Urologisk afdeling på Roskilde og Næstved sygehuse. Afhængig af tidsrammen evt. tillige omtale af andre hyppige belastende benigne tilstande i nedre urinveje.

Underviser: Speciallæge i urologi Steven Widecrantz, Overlæge fra Urologisk afdeling, SUH.

Forberedelse

Undervisningen kan tilrettelægges efter nærmere aftale for grupper af læger. Gerne som led i klynge-møde.

Metode og materiale

Systematisk eller case baseret efter aftale.

Forløbsbeskrivelsen kan ses på sundhed.dk

Pris

Under afklaring; afhængig af arrangement og uden ekstern sponsering.

Varighed

2 timer

Pakkeudbyder

Urologisk afdeling, SUH

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Erik B. Jakobsen, speciale ansvarlig overlæge, MPM, Urologisk afdeling, SUH

Tlf: 56 51 44 05

Materiale

Læs mere om tilbuddet her

Kort introduktion til pakken

Undervisningstilbud om benigne vandladnings-forstyrrelser med fokus på nedre urinvejs symptomer hos mænd (LUTS)
Urologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, ønsker at tilbyde undervisning i benigne vandladnings forstyrrelser.

Afdelingsledelsen ønsker derfor kontakt til praksisklyngerne for kolleger i almen praksis

Målgruppe: Grupper af henvisende speciallæger i almen praksis og tilknyttede læger under uddannelse.

Hvad kan I forvente?

Det faglige indhold vil omfatte undervisning i anbefalet udredning og primære håndtering af ukomplicerede nedre urinvejssymptomer hos mænd.  Tillige præsenteres henvisningsretningslinier til sygehusbehandling og de mulige behandlingstilbud i Urologisk afdeling på Roskilde og Næstved sygehuse. Afhængig af tidsrammen evt. tillige omtale af andre hyppige belastende benigne tilstande i nedre urinveje.

Underviser: Speciallæge i urologi Steven Widecrantz, Overlæge fra Urologisk afdeling, SUH.

Forberedelse

Undervisningen kan tilrettelægges efter nærmere aftale for grupper af læger. Gerne som led i klynge-møde.

Metode og materiale

Systematisk eller case baseret efter aftale.

Forløbsbeskrivelsen kan ses på sundhed.dk

Praktiske oplysninger

Pris

Under afklaring; afhængig af arrangement og uden ekstern sponsering.

Varighed

2 timer

Pakkeudbyder

Urologisk afdeling, SUH

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Erik B. Jakobsen, speciale ansvarlig overlæge, MPM, Urologisk afdeling, SUH

Tlf: 56 51 44 05

Materiale

Læs mere om tilbuddet her