Opioider

Klyngepakke Sidst revideret 21. jun. 2023

Kort introduktion til pakken

I Danmark lever godt 1,2 millioner mennesker med kroniske smerter.

Opioidforbruget i Danmark har i mange år været blandt de højeste i verden og er markant højere end i de øvrige nordiske lande.

I denne pakke arbejdes der med egne data og/eller patientcases.

Et muligt tema er:

Ordinationsmønstret i jeres klinik for patienter i behandling med opioider.

Der fokuseres på:

 • Hvordan opoidforbruget minimeres hos patienter med non-maligne kroniske smerter
 • Hvordan fordelingen er mellem langtidsvirkende og korttidsvirkende opioider
 • Patienter I behandling med mere end 100 mg morfinekvivalenter
 • Patienter med misbrug eller psykisk sygdom og opioidbehandling

Hvorfor er dette vigtigt?

Generelt er der kun beskeden effekt af at bruge opioider til at behandle kroniske smerter. Derimod tyder undersøgelser på, at det både vil reducere smerterne og forbedre patienternes dagligdag, hvis de bliver udtrappet af deres forbrug af opioder.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data. I vil desuden få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected]  og aftaler tid og sted for mødet samt ønsker til datatræk.

2: Minimum 60 dage inden klyngemødet sender klyngekoordinatoren oplysninger om ydernumre på klyngens medlemmer samt deres accept til indhentelse af data. Data fremsendes til klyngemedlemmernes CVR-nummer i e-Boks.

OBS: Det er klyngekoordinatorens opgave at indhente accept fra samtlige af klyngens medlemmer, ift. indhentelse af aggregerede data fra Lægemiddelenheden.

Udtræk fra Lægemiddelenheden kan suppleres med fremsøgning af data fra eget system, for at få en liste over patienter i behandling med opioider.

3: Klyngemedlemmer foretager selv dataudtræk fra eget lægesystem på aftalte diagnose- og ATC koder.

4: Data sendes til klyngekoordinatoren inden mødet, så de kan anonymiseres.

5: Klyngemedlemmer forbereder en konkret patientcase.

6: Klyngemedlemmer medbringer egen anonymiseret patientcase på klyngemødet.

Metode og materiale

En farmaceut eller læge fra Lægemiddelenheden holder et fagligt oplæg, hvor der gives et overblik over anvendelsen af lægemidlerne i klyngen i forhold til regionen og på landsplan, samt kommer med input til hensigtsmæssige lægemiddelvalg.

Diskussion i grupper kan tage udgangspunkt i eksempelvis lægemiddeldata eller cases efter nærmere aftale.

Der er mulighed for deltagelse af praksispersonale.

Regionale data – lægemiddelenheden

 • Kvalitetsrapport over opioider (N02A). Eksempel kan ses her
 • Præparatfordelingsrapport over udvalgte opioider: morfin, oxycodon, tramadol og kodein. Eksempel kan ses her
 • Præparatvarenummerandel rapport over depotopioider. Eksempel kan ses her.
 • Datatræk på anonymiseret ydernummer i forhold til klynge eksempel fra Ordiprax+: Antal DDD pr. 1000 sikrede fordelt på alder – opioider: Eksempel ses her.

Egne data – fra eget lægesystem

Der kan søges på:

 • Patienter der inden for de sidste 2 år har fået ICPC kode misbrug, angst eller depression P15, P19, P74, P76 og som har fået medicin med ATC koden N02A – opioider
 • Slå op i FMK hvor mange af dem, der får mere end 100 mg morfinekvivalenter

Få eventuelt hjælp til dataudtræk af egne data via datakonsulenterne.

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen.

 • Hvordan sikrer I, at smerte-patienter kommer til jævnlig revurdering af behandlingen?
 • Hvordan og hvornår tilbydes hjælp til ud- eller nedtrapning af medicinen?
 • Hvordan kvalitetssikres indsatsen?
 • Hvilke udfordringer er der med de patienter, der også har et alkoholmisbrug eller psykisk sygdom?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Pris

Ved rekvirering af læge aftales pris ved kontakt til Lægemiddelenheden.

Varighed

3 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Lægemiddelenheden pr mail [email protected]

 

Kontakt lægefaglig konsulent:
Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.:2560 3371 og 5168 0285
[email protected]

Materiale

Opioidbehandler

Smerteguide

Seponeringslisten

Sådan trapper du dine patienter ud af opioider

 

Der kan søges om godkendelse af kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne:
Videomateriale

 

Kort introduktion til pakken

I Danmark lever godt 1,2 millioner mennesker med kroniske smerter.

Opioidforbruget i Danmark har i mange år været blandt de højeste i verden og er markant højere end i de øvrige nordiske lande.

I denne pakke arbejdes der med egne data og/eller patientcases.

Et muligt tema er:

Ordinationsmønstret i jeres klinik for patienter i behandling med opioider.

Der fokuseres på:

 • Hvordan opoidforbruget minimeres hos patienter med non-maligne kroniske smerter
 • Hvordan fordelingen er mellem langtidsvirkende og korttidsvirkende opioider
 • Patienter I behandling med mere end 100 mg morfinekvivalenter
 • Patienter med misbrug eller psykisk sygdom og opioidbehandling

Hvorfor er dette vigtigt?

Generelt er der kun beskeden effekt af at bruge opioider til at behandle kroniske smerter. Derimod tyder undersøgelser på, at det både vil reducere smerterne og forbedre patienternes dagligdag, hvis de bliver udtrappet af deres forbrug af opioder.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data. I vil desuden få ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i egen praksis sammen med praksispersonalet.

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected]  og aftaler tid og sted for mødet samt ønsker til datatræk.

2: Minimum 60 dage inden klyngemødet sender klyngekoordinatoren oplysninger om ydernumre på klyngens medlemmer samt deres accept til indhentelse af data. Data fremsendes til klyngemedlemmernes CVR-nummer i e-Boks.

OBS: Det er klyngekoordinatorens opgave at indhente accept fra samtlige af klyngens medlemmer, ift. indhentelse af aggregerede data fra Lægemiddelenheden.

Udtræk fra Lægemiddelenheden kan suppleres med fremsøgning af data fra eget system, for at få en liste over patienter i behandling med opioider.

3: Klyngemedlemmer foretager selv dataudtræk fra eget lægesystem på aftalte diagnose- og ATC koder.

4: Data sendes til klyngekoordinatoren inden mødet, så de kan anonymiseres.

5: Klyngemedlemmer forbereder en konkret patientcase.

6: Klyngemedlemmer medbringer egen anonymiseret patientcase på klyngemødet.

Metode og materiale

En farmaceut eller læge fra Lægemiddelenheden holder et fagligt oplæg, hvor der gives et overblik over anvendelsen af lægemidlerne i klyngen i forhold til regionen og på landsplan, samt kommer med input til hensigtsmæssige lægemiddelvalg.

Diskussion i grupper kan tage udgangspunkt i eksempelvis lægemiddeldata eller cases efter nærmere aftale.

Der er mulighed for deltagelse af praksispersonale.

Regionale data – lægemiddelenheden

 • Kvalitetsrapport over opioider (N02A). Eksempel kan ses her
 • Præparatfordelingsrapport over udvalgte opioider: morfin, oxycodon, tramadol og kodein. Eksempel kan ses her
 • Præparatvarenummerandel rapport over depotopioider. Eksempel kan ses her.
 • Datatræk på anonymiseret ydernummer i forhold til klynge eksempel fra Ordiprax+: Antal DDD pr. 1000 sikrede fordelt på alder – opioider: Eksempel ses her.

Egne data – fra eget lægesystem

Der kan søges på:

 • Patienter der inden for de sidste 2 år har fået ICPC kode misbrug, angst eller depression P15, P19, P74, P76 og som har fået medicin med ATC koden N02A – opioider
 • Slå op i FMK hvor mange af dem, der får mere end 100 mg morfinekvivalenter

Få eventuelt hjælp til dataudtræk af egne data via datakonsulenterne.

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen.

 • Hvordan sikrer I, at smerte-patienter kommer til jævnlig revurdering af behandlingen?
 • Hvordan og hvornår tilbydes hjælp til ud- eller nedtrapning af medicinen?
 • Hvordan kvalitetssikres indsatsen?
 • Hvilke udfordringer er der med de patienter, der også har et alkoholmisbrug eller psykisk sygdom?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Praktiske oplysninger

Pris

Ved rekvirering af læge aftales pris ved kontakt til Lægemiddelenheden.

Varighed

3 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Lægemiddelenheden pr mail [email protected]

 

Kontakt lægefaglig konsulent:
Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.:2560 3371 og 5168 0285
[email protected]

Materiale

Opioidbehandler

Smerteguide

Seponeringslisten

Sådan trapper du dine patienter ud af opioider

 

Der kan søges om godkendelse af kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne:
Videomateriale