Osteoporose – årsstatus (OK22)

Klyngepakke Sidst revideret 13. okt. 2023

Kort introduktion til pakken

I OK22 introduceres:  ”Med henblik på at optimere kapacitetsudnyttelsen i praksis gives mulighed for, at personalet kan udføre ukomplicerede årsstatusler på lægens ansvar.

En årsstatus skal fortsat indeholde en vurdering af medicinordinationerne, hvorfor lægen som minimum superviserer personalet med hensyn til medicingennemgang og nye ordinationer og fremtidig plan. Personalet kan alene yde årsstatus for patienter med ukompliceret hypertension, osteoporose og stofskiftelidelse”.

Det anbefales, at patienter i Alendronat behandling får en DXA-skanning efter 5 års behandling for at afklare, om behandlingen skal fortsætte.

 • Hvordan håndterer vi ukomplicerede årsstatus for osteoporosepatienter?
 • Hvordan finder vi vores osteoporosepatienter?
 • Får alle patienter i Alendronat behandling en DXA-skanning efter 5 års behandling for at afklare, om den medicinske behandling skal fortsætte?

I augustnummeret af Månedsskrift for læger i 2016 præsenteres resultaterne fra et regionalt kvalitetssikringsprojekt omkring ”Opfølgning af osteoporosepatienter i Alendronat behandling”.

Denne klyngepakke tager afsæt i konklusionerne.

 

Formålet med klyngepakken

Ukomplicerede årsstatus for osteoporosepatienter udført af personalet vil resulterer i optimeret kapacitetsudnyttelse samt forbedret opsporing og behandling/forebyggelse for patienterne.

Hvorfor er dette vigtigt?

Optimeret kapacitetsudnyttelse samt forbedret opsporing og behandling/forebyggelse for patienterne er nogle af omdrejningspunkterne for almen praksis i OK22.

Undersøgelser viser at opgavedeling mellem læge og personale højner arbejdsglæden og frigiver læge-tid til andre opgaver.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data samt ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken sammen med praksispersonalet.

Konkrete redskaber til arbejdsgange; kontrolmønster/årshjul, laboratorie profil, standardfraser og brev-tekst findes i artiklen ”Opfølgning af osteoporosepatienter i Alendronat behandling”.

Desuden tilbyder KAP-S Modul-Modellens tværfaglige implementeringsprojekt til brug i praksis som et gruppebaseret læringskoncept.

Forberedelse

 1. Hvis klyngen ønsker facilitering/deltagelse fra KAP-S retter klyngekoordinatoren henvendelse til KAP-S på [email protected] minimum 60 dage inden klyngemødet med henblik på aftale om mødedato samt aftale om den præcise vinkling til klyngen.
 2. Klyngemedlemmer foretager selv dataudtræk fra eget lægesystem – som minimum datatræk 1 og 2.
 3. Anonymiseret liste sendes af alle klyngemedlemmer til [email protected] senest 30 dage inden klyngemødet med henblik grafisk fremstilling af data til klyngen.
 4. Klyngekoordinator eller KAP-S konsulent medbringer et klyngeoverblik, udarbejdet på baggrund af tilsendte data, til klyngemødet.

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem.

Hvordan finder jeg min populationen af osteoporosepatienter (minimumsdatatræk til klyngemødet):

Datatræk 1 ) søg på patienter med diagnosekode L95

Datatræk 2) søg på patienter i  behandling med midler med virkning på knoglestruktur og mineralisering – ATC kode M05B

Send nu en mail til [email protected] med resultaterne fra de to datatræk. Så samler hele klyngens indsendte data og fremsender til klyngekoordinatoren.

 • L95     = xx patienter.
 • M05B = xx patienter.

******************

Datatræk 3)

For dig der har tid og mulighed (her kan Excel-arket ”Osteoporose_liste benyttes)

Der vil være dubletter på de 2 lister

 • Slet dubletterne

Du kan nu udfylde excel-arket med yderligere data på

 • de patienter der er i M05B/Alendronat behandling med dato for behandlingsstart
 • de patienter der har fået en årsstatus med dato for årsstatus
 • de patienter der er revurderet med en DXA-skanning efter 5 år med et ”ja”

Du har nu en komplet liste med de osteoporosepatienter der skal indgå i årsstatus. Listen indeholder desuden en markering af de patienter der er i M05B/Alendronat behandling inkl. behandlingsstartdato, og om de er revurderet med DXA-skanning efter 5 år.

En anonymiseret liste sendes til [email protected] 30 dage inden klyngemødet.

Skabelon til ovenstående liste findes her.

Drøftelse i klyngen

Vær opmærksom på at denne pakke ikke egner sig til benchmarking, da datasæt er små.

Hvordan håndterer vi osteoporosepatienter i vores praksis?

 • Ved vi hvem vores osteoporosepatienter er?
 • Kan vi finde dem i vores lægesystem?
 • Har vi struktureret årsstatus?
 • Hvem er tovholder/ansvarlig for processen?
 • Hvordan sikrer vi, at alle osteoporosepatienter får tilbudt en årsstatus?
 • Hvor stor en procentdel af vores patienter er i M05B/Alendronat behandling?
 • Revurderer vi patienterne efter 5 års medicinsk behandling?
 • Kan personalet overtage opgaven?
 • Hvordan kan vi implementere årsstatus og hele processen/arbejdsgangen omkring det?
 • Hvordan kan vi leve op til overenskomsten?

 

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om f.eks. 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet via KAP-S tværfaglige implementeringsprojekt.

Såfremt praksis ønsker at organisere et eget decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

 

Forslag til organisering og arbejdsgange.

For at optimere indsatsen med årsstatus foreslås det, at udpege en osteoporoseansvarlig sygeplejerske i praksis, der er tovholder for indsatsen. Sygeplejersken opretter osteoporoseprofil, standardfraser til statuskonsultation*, opdaterer og tjekker patientlister, sørger for at patienter indkaldes til årsstatus og foretager årsstatus i samarbejde med eventuelt anden/andre sygeplejersker. Patienterne indkaldes med brev-tekst** via brev, e-mail, e-boks eller sms.

Se forslag til statuskonsultation* og brev-tekst**  her.

Pris

Pakken er gratis

Varighed

3-4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt lægefaglig konsulent: Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.: 2560 3371 og 5168 0285
Mail: [email protected]

Kort introduktion til pakken

I OK22 introduceres:  ”Med henblik på at optimere kapacitetsudnyttelsen i praksis gives mulighed for, at personalet kan udføre ukomplicerede årsstatusler på lægens ansvar.

En årsstatus skal fortsat indeholde en vurdering af medicinordinationerne, hvorfor lægen som minimum superviserer personalet med hensyn til medicingennemgang og nye ordinationer og fremtidig plan. Personalet kan alene yde årsstatus for patienter med ukompliceret hypertension, osteoporose og stofskiftelidelse”.

Det anbefales, at patienter i Alendronat behandling får en DXA-skanning efter 5 års behandling for at afklare, om behandlingen skal fortsætte.

 • Hvordan håndterer vi ukomplicerede årsstatus for osteoporosepatienter?
 • Hvordan finder vi vores osteoporosepatienter?
 • Får alle patienter i Alendronat behandling en DXA-skanning efter 5 års behandling for at afklare, om den medicinske behandling skal fortsætte?

I augustnummeret af Månedsskrift for læger i 2016 præsenteres resultaterne fra et regionalt kvalitetssikringsprojekt omkring ”Opfølgning af osteoporosepatienter i Alendronat behandling”.

Denne klyngepakke tager afsæt i konklusionerne.

 

Formålet med klyngepakken

Ukomplicerede årsstatus for osteoporosepatienter udført af personalet vil resulterer i optimeret kapacitetsudnyttelse samt forbedret opsporing og behandling/forebyggelse for patienterne.

Hvorfor er dette vigtigt?

Optimeret kapacitetsudnyttelse samt forbedret opsporing og behandling/forebyggelse for patienterne er nogle af omdrejningspunkterne for almen praksis i OK22.

Undersøgelser viser at opgavedeling mellem læge og personale højner arbejdsglæden og frigiver læge-tid til andre opgaver.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data samt ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken sammen med praksispersonalet.

Konkrete redskaber til arbejdsgange; kontrolmønster/årshjul, laboratorie profil, standardfraser og brev-tekst findes i artiklen ”Opfølgning af osteoporosepatienter i Alendronat behandling”.

Desuden tilbyder KAP-S Modul-Modellens tværfaglige implementeringsprojekt til brug i praksis som et gruppebaseret læringskoncept.

Forberedelse

 1. Hvis klyngen ønsker facilitering/deltagelse fra KAP-S retter klyngekoordinatoren henvendelse til KAP-S på [email protected] minimum 60 dage inden klyngemødet med henblik på aftale om mødedato samt aftale om den præcise vinkling til klyngen.
 2. Klyngemedlemmer foretager selv dataudtræk fra eget lægesystem – som minimum datatræk 1 og 2.
 3. Anonymiseret liste sendes af alle klyngemedlemmer til [email protected] senest 30 dage inden klyngemødet med henblik grafisk fremstilling af data til klyngen.
 4. Klyngekoordinator eller KAP-S konsulent medbringer et klyngeoverblik, udarbejdet på baggrund af tilsendte data, til klyngemødet.

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem.

Hvordan finder jeg min populationen af osteoporosepatienter (minimumsdatatræk til klyngemødet):

Datatræk 1 ) søg på patienter med diagnosekode L95

Datatræk 2) søg på patienter i  behandling med midler med virkning på knoglestruktur og mineralisering – ATC kode M05B

Send nu en mail til [email protected] med resultaterne fra de to datatræk. Så samler hele klyngens indsendte data og fremsender til klyngekoordinatoren.

 • L95     = xx patienter.
 • M05B = xx patienter.

******************

Datatræk 3)

For dig der har tid og mulighed (her kan Excel-arket ”Osteoporose_liste benyttes)

Der vil være dubletter på de 2 lister

 • Slet dubletterne

Du kan nu udfylde excel-arket med yderligere data på

 • de patienter der er i M05B/Alendronat behandling med dato for behandlingsstart
 • de patienter der har fået en årsstatus med dato for årsstatus
 • de patienter der er revurderet med en DXA-skanning efter 5 år med et ”ja”

Du har nu en komplet liste med de osteoporosepatienter der skal indgå i årsstatus. Listen indeholder desuden en markering af de patienter der er i M05B/Alendronat behandling inkl. behandlingsstartdato, og om de er revurderet med DXA-skanning efter 5 år.

En anonymiseret liste sendes til [email protected] 30 dage inden klyngemødet.

Skabelon til ovenstående liste findes her.

Drøftelse i klyngen

Vær opmærksom på at denne pakke ikke egner sig til benchmarking, da datasæt er små.

Hvordan håndterer vi osteoporosepatienter i vores praksis?

 • Ved vi hvem vores osteoporosepatienter er?
 • Kan vi finde dem i vores lægesystem?
 • Har vi struktureret årsstatus?
 • Hvem er tovholder/ansvarlig for processen?
 • Hvordan sikrer vi, at alle osteoporosepatienter får tilbudt en årsstatus?
 • Hvor stor en procentdel af vores patienter er i M05B/Alendronat behandling?
 • Revurderer vi patienterne efter 5 års medicinsk behandling?
 • Kan personalet overtage opgaven?
 • Hvordan kan vi implementere årsstatus og hele processen/arbejdsgangen omkring det?
 • Hvordan kan vi leve op til overenskomsten?

 

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om f.eks. 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet via KAP-S tværfaglige implementeringsprojekt.

Såfremt praksis ønsker at organisere et eget decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

 

Forslag til organisering og arbejdsgange.

For at optimere indsatsen med årsstatus foreslås det, at udpege en osteoporoseansvarlig sygeplejerske i praksis, der er tovholder for indsatsen. Sygeplejersken opretter osteoporoseprofil, standardfraser til statuskonsultation*, opdaterer og tjekker patientlister, sørger for at patienter indkaldes til årsstatus og foretager årsstatus i samarbejde med eventuelt anden/andre sygeplejersker. Patienterne indkaldes med brev-tekst** via brev, e-mail, e-boks eller sms.

Se forslag til statuskonsultation* og brev-tekst**  her.

Praktiske oplysninger

Pris

Pakken er gratis

Varighed

3-4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt lægefaglig konsulent: Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.: 2560 3371 og 5168 0285
Mail: [email protected]