Palliation i almen praksis

Klyngepakke Sidst revideret 17. jan. 2024

Kort introduktion til pakken

Hvad fokuserer vi på?

  1. At give praksis i klyngen indblik i, hvordan praksis selv benytter palliationsydelserne sammenlignet med klyngens og Region Sjællands gennemsnit for brug af ydelser i aftalen om palliation i Region Sjælland.
  2. At skabe opmærksomhed på aftalen om palliation og give klyngens medlemmer kendskab til de aftalte indsatser og deres tilhørende ydelser med henblik på at styrke indsatsen omkring den palliative patient i det nære sundhedsvæsen.
  3. Erfaringer fra tidligere klyngemøder viser, at det er en stor fordel at invitere en repræsentant fra PLO med til møde for at hjælpe med at forstå aftalens indhold og afgrænsningen af de forskellige ydelser.

I får tilsendt en præsentation med regningsdata for ydelserne i aftale om palliation i Region Sjælland (ydelserne: xxxx ,xxxx, ) samt tidligere terminal tillægsydelse (xxxx).

I præsentationen findes også en gennemgang af lokalaftalen om palliation.

Data vises på praksis-, klynge- og regionsniveau. Der laves opgørelser af ‘ydelser pr. 1000 sikrede i praksis’, således at det er muligt at sammenligne små og store praksis.

Hvorfor er dette vigtigt?

Hvad ved vi?

Data fra hele Region Sjælland viser, at der er stor variation i anvendelsen af de palliative ydelser på tværs af praksis i Regionen.

Aftalen om palliation har til formål er at understøtte, at den praktiserende læge yder lægehjælp til patienter i en situation, hvor patientens tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på hospitalet eller anden institution. Hensigten er at forbedre livskvaliteten for den alvorligt syge eller døende patient.

Nyttig viden og links:

   1. DSAM vejledningen om palliation: https://www.dsam.dk/vejledninger/palliation
   2. Sundhedsaftale om palliation i Region Sjælland: Den sidste tid
   3. Aftale om behandling og pleje af patienter i terminal fase: Honorar for behandling og pleje af patienter i terminal fase (laeger.dk)

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers og regionale data samt ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken sammen med praksispraksispersonalet.

Metode og materiale

KAP-S anbefaler, at I inviterer en repræsentant for PLO med til klyngemødet for at hjælpe med at forstå aftalens indhold og afgrænsningen af de forskellige ydelser.

Klyngen kan også invitere de kommunale palliationssygeplejersker, for at høre om de tilbud som der findes i kommunalt regi.

En præsentation med regningsdata for ydelserne i aftale om palliation. Data vises på praksis-, klynge- og regionsniveau. Der laves opgørelser af ‘ydelser pr. 1000 sikrede i praksis’, således at det er muligt at sammenligne små og store praksis.

 

Forslag til dagsorden

 • Velkommen: 5 min.
 • Præsentation med data v/klyngekoordinator: 10 min
 • Præsentation af aftalen v/PLO: 15 min
 • Oplæg v/kommunale palliationssygeplejersker: 20 min.
 • Pause: 15 min
 • Gruppedrøftelse: 30 min.
 • Opsamling: 25 min.

Drøftelse i klyngen

 • Hvordan håndterer I jeres terminale patienter?
 • Husker I at bruge aftalen?
 • Hvordan bruger I aftalen?
 • Hvordan samarbejder I med kommunen omkring jeres termanale patienter?
 • Hvilke indsigter har I fået fra de to oplæg ved hhv. PLO og den kommunale palliationssygepleje?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om f.eks. 12 måneder? Er der en større andel af vores terminale patienter, der har fået en indsats? Har vi kvalitet i indsatsen?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispraksispersonalet.

 

 

Pris

Pakken er gratis

Varighed

2 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af MidtKraft og tilpasset af KAP-S.

Kort introduktion til pakken

Hvad fokuserer vi på?

  1. At give praksis i klyngen indblik i, hvordan praksis selv benytter palliationsydelserne sammenlignet med klyngens og Region Sjællands gennemsnit for brug af ydelser i aftalen om palliation i Region Sjælland.
  2. At skabe opmærksomhed på aftalen om palliation og give klyngens medlemmer kendskab til de aftalte indsatser og deres tilhørende ydelser med henblik på at styrke indsatsen omkring den palliative patient i det nære sundhedsvæsen.
  3. Erfaringer fra tidligere klyngemøder viser, at det er en stor fordel at invitere en repræsentant fra PLO med til møde for at hjælpe med at forstå aftalens indhold og afgrænsningen af de forskellige ydelser.

I får tilsendt en præsentation med regningsdata for ydelserne i aftale om palliation i Region Sjælland (ydelserne: xxxx ,xxxx, ) samt tidligere terminal tillægsydelse (xxxx).

I præsentationen findes også en gennemgang af lokalaftalen om palliation.

Data vises på praksis-, klynge- og regionsniveau. Der laves opgørelser af ‘ydelser pr. 1000 sikrede i praksis’, således at det er muligt at sammenligne små og store praksis.

Hvorfor er dette vigtigt?

Hvad ved vi?

Data fra hele Region Sjælland viser, at der er stor variation i anvendelsen af de palliative ydelser på tværs af praksis i Regionen.

Aftalen om palliation har til formål er at understøtte, at den praktiserende læge yder lægehjælp til patienter i en situation, hvor patientens tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på hospitalet eller anden institution. Hensigten er at forbedre livskvaliteten for den alvorligt syge eller døende patient.

Nyttig viden og links:

   1. DSAM vejledningen om palliation: https://www.dsam.dk/vejledninger/palliation
   2. Sundhedsaftale om palliation i Region Sjælland: Den sidste tid
   3. Aftale om behandling og pleje af patienter i terminal fase: Honorar for behandling og pleje af patienter i terminal fase (laeger.dk)

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers og regionale data samt ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken sammen med praksispraksispersonalet.

Metode og materiale

KAP-S anbefaler, at I inviterer en repræsentant for PLO med til klyngemødet for at hjælpe med at forstå aftalens indhold og afgrænsningen af de forskellige ydelser.

Klyngen kan også invitere de kommunale palliationssygeplejersker, for at høre om de tilbud som der findes i kommunalt regi.

En præsentation med regningsdata for ydelserne i aftale om palliation. Data vises på praksis-, klynge- og regionsniveau. Der laves opgørelser af ‘ydelser pr. 1000 sikrede i praksis’, således at det er muligt at sammenligne små og store praksis.

 

Forslag til dagsorden

 • Velkommen: 5 min.
 • Præsentation med data v/klyngekoordinator: 10 min
 • Præsentation af aftalen v/PLO: 15 min
 • Oplæg v/kommunale palliationssygeplejersker: 20 min.
 • Pause: 15 min
 • Gruppedrøftelse: 30 min.
 • Opsamling: 25 min.

Drøftelse i klyngen

 • Hvordan håndterer I jeres terminale patienter?
 • Husker I at bruge aftalen?
 • Hvordan bruger I aftalen?
 • Hvordan samarbejder I med kommunen omkring jeres termanale patienter?
 • Hvilke indsigter har I fået fra de to oplæg ved hhv. PLO og den kommunale palliationssygepleje?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om f.eks. 12 måneder? Er der en større andel af vores terminale patienter, der har fået en indsats? Har vi kvalitet i indsatsen?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispraksispersonalet.

 

 

Praktiske oplysninger

Pris

Pakken er gratis

Varighed

2 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af MidtKraft og tilpasset af KAP-S.