Polyfarmaci – Medicingennemgang og seponering

Klyngepakke Sidst revideret 21. jun. 2023

Kort introduktion til pakken

Hvorfor er det så svært at seponere medicin?
Vi har sikkert alle ved gennemgang af en patients medicin fundet præparater, som vi tænker, burde være stoppet for længe siden. Måske har du fået tilsendt lister over patienter, der får mere end seks præparater og tænkt – ”så mange? ”

Her er muligheden for at arbejde systematisk med medicingennemgang, samt få sparring til specifikke patienters medicinering.

Hvorfor er dette vigtigt?

Korrekt medicinering er essentiel for vores patienters sundhed og sikkerhed.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet kan I forvente praktiske værktøjer til systematisk medicingennemgang, samt at blive klædt bedre på til beslutning om og gennemførsel af seponering af medicin.

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected] minimum 60 dage inden klyngemødet og aftaler tid og sted for mødet samt ønsker til datatræk.

2: Klyngemedlemmer kan, alt efter aftale, inden mødet fremsende en anonym patientcase med medicinliste, hoveddiagnoser, kort sygehistorie, køn og alder til Lægemiddelenheden.

Metode og materiale

En farmaceut eller læge fra Lægemiddelenheden holder et fagligt oplæg.

På klyngemødet vil I blive præsenteret for værktøjer til medicingennemgang og seponering, samt få viden om de hyppigste ændringer, som ses ved medicingennemgang af især ældre polyfarmacipatienters medicin. Der vil være en diskussion af, hvordan medicingennemgang kan organiseres i praksis, og I vil få udleveret en vejledning om, hvordan I finder polyfarmacipatienter i eget lægesystem.

Diskussion i grupper kan tage udgangspunkt i eksempelvis lægemiddeldata på polyfarmaci eller cases efter nærmere aftale.

Der er mulighed for deltagelse af praksispersonale.

Regionale data – lægemiddelenheden

 • Samlet medicinordination. Eksempel kan ses her.
 • Polyfarmacirapport i almen praksis Region Sjælland. Eksempel kan ses her.

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Pris

Ved rekvirering af læge aftales pris ved kontakt til Lægemiddelenheden.

Varighed

3 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Lægemiddelenheden pr. mail [email protected]

Kort introduktion til pakken

Hvorfor er det så svært at seponere medicin?
Vi har sikkert alle ved gennemgang af en patients medicin fundet præparater, som vi tænker, burde være stoppet for længe siden. Måske har du fået tilsendt lister over patienter, der får mere end seks præparater og tænkt – ”så mange? ”

Her er muligheden for at arbejde systematisk med medicingennemgang, samt få sparring til specifikke patienters medicinering.

Hvorfor er dette vigtigt?

Korrekt medicinering er essentiel for vores patienters sundhed og sikkerhed.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet kan I forvente praktiske værktøjer til systematisk medicingennemgang, samt at blive klædt bedre på til beslutning om og gennemførsel af seponering af medicin.

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected] minimum 60 dage inden klyngemødet og aftaler tid og sted for mødet samt ønsker til datatræk.

2: Klyngemedlemmer kan, alt efter aftale, inden mødet fremsende en anonym patientcase med medicinliste, hoveddiagnoser, kort sygehistorie, køn og alder til Lægemiddelenheden.

Metode og materiale

En farmaceut eller læge fra Lægemiddelenheden holder et fagligt oplæg.

På klyngemødet vil I blive præsenteret for værktøjer til medicingennemgang og seponering, samt få viden om de hyppigste ændringer, som ses ved medicingennemgang af især ældre polyfarmacipatienters medicin. Der vil være en diskussion af, hvordan medicingennemgang kan organiseres i praksis, og I vil få udleveret en vejledning om, hvordan I finder polyfarmacipatienter i eget lægesystem.

Diskussion i grupper kan tage udgangspunkt i eksempelvis lægemiddeldata på polyfarmaci eller cases efter nærmere aftale.

Der er mulighed for deltagelse af praksispersonale.

Regionale data – lægemiddelenheden

 • Samlet medicinordination. Eksempel kan ses her.
 • Polyfarmacirapport i almen praksis Region Sjælland. Eksempel kan ses her.

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Praktiske oplysninger

Pris

Ved rekvirering af læge aftales pris ved kontakt til Lægemiddelenheden.

Varighed

3 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Lægemiddelenheden pr. mail [email protected]