Spiral og ultralyd – Virtuel klyngepakke

Klyngepakke Sidst revideret 08. dec. 2022

Kort introduktion til pakken

Over halvdelen af spiraler i Danmark lægges op af praktiserende læger. Oplægning af spiral er dermed en af de hyppigst udførte invasive procedurer i almen praksis. Som udgangspunkt lægges spiraler op uden brug af transvaginal ultralydsundersøgelse (TVUL). Oplægning af en spiral hos en speciallæge i gynækologi vil derimod altid involvere TVUL med henblik at kontrollere, at den ligger korrekt. I nogle tilfælde vil der også blive udført en TVUL 3 måneder efter at spiralen er lagt op. De praktiserende lægers overenskomst understøtter ikke brugen af UL i forbindelse med oplægning af spiral. På trods af dette anvender nogle praktiserende læger TVUL, mens andre overvejer at anvende TVUL, når de udfører proceduren.

Hvorfor er dette vigtigt?

Over halvdelen af spiraler i Danmark lægges op af praktiserende læger.

Formålet med klyngepakken

Vi skal diskutere:

 • Hvorledes praktiserende læger i jeres klynge behandler kvinder, der ønsker en spiral?
 • Hvordan TVUL udføres i relation til oplægning og kontrol af spiral
 • Om TVUL har en plads i almen praksis i forbindelse med placering og kontrol af spiral?

Hvad kan I forvente?

Det virtuelle klyngemøde faciliteres af undervisere fra Dansk Almenmedicinsk Ultralydsselskab (DAUS) og en lokal praktiserende gynækolog med følgende dagsorden:

 • Introduktion (plenum)
 • Gennemgang af spiral (plenum)
  • Indikationer
  • Typer
  • Teknik
  • Komplikationer
  • Kontrol
  • Bør oplægning af spiral inkludere TVUL med henblik på kontrol af placering? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Sådan gør vi det. Med udgangspunkt i en praksis, der anvender UL i forbindelse med oplægning af spiraler, demonstreres det, hvorledes UL kan integreres i den almen medicinske konsultation.
 • Diskussion i grupper (break-out rooms):
  • Lægger I spiraler op i jeres klinik?
  • Hvilke kvinder tilbyder I spiraler?
  • Hvis ikke: hvad gør I så?
  • Hvilken teknik bruger I?
  • Kontrollerer I kvinderne efter at I har lagt spiralen op?
 • Plenum:
  • Hvordan bruger vi spiral i vores klynge?
  • Har ultralyd en plads i almen praksis i forbindelse med oplægning af en spiral?

 

Efter mødet skal deltagerne have en generel viden om brugen af spiraler i almen praksis (indikation, kontraindikation, typer, komplikationer) samt:

 • Vide hvordan spiral bruges blandt kolleger i klyngen.
 • Vide hvordan TVUL kan bruges til at kontrollere placeringen af en spiral.
 • Kende til fordele og ulemper ved brug af TVUL ved spiral.

Forberedelse

 • Klyngekoordinatoren retter henvendelse til KAP-S på kap-s@regionsjaelland  for at aftale tid for mødet samt booke undervisere. Hvis ikke klyngen selv har f.eks. Zoom, kan KAP-S stille dette til rådighed for klyngemødet.
 • Klyngemedlemmer trækker egne data fra eget lægesystem og medbringer disse i anonymiseret form på klyngemødet.

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem og Ordiprax.

 • Søg på ydelse 2144, 2141, 2142 og 2143 – hvor mange ydelser har praksis taget indenfor de sidste 15 måneder?
  • Eller tjek den seneste opgørelse fra regionen over ydelsesmønsteret (tidl. §88 opgørelse/konsultationsmønster) som hentes på sundhed.dk
 • Søg i Ordiprax på patientsammensætningen i din praksis. Se eksempel under ”Materiale”

Drøftelse i klyngen

 • Lægger I spiraler op i jeres klinik?
 • Hvis ikke: hvad gør I så? Henviser I eller fraråder i spiral?
 • Hvilken teknik bruger I?
 • Kontrollerer I kvinderne efter at I har lagt spiralen op?
 • Hvilke kvinder tilbyder I spiraler?
  • Gennemgå jeres 3 søgninger
 • Har ultralyd en plads i almen praksis i forbindelse med oplægning af en spiral

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Opfølgende aktiviteter

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder? 

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Pris

Aftales og afregnes direkte med underviserne fra DAUS.

Varighed

3 - 4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med DAUS.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt lægefaglig konsulent ift. spørgsmål: Berit Lassen, tlf.: 51882575

Mail: [email protected]

Kontakt KAP-S ift. undervisere: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.: 25603371 og 51680285
Mail: [email protected]

Materiale

Eksempler på Ordiprax-udtræk fra eget lægesystem på patientsammensætning.

 

Der kan søges om godkendelse af eventuelt efterfølgende kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne: Videomateriale

Faglige links

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/gynaekologi/illustrationer/billeddiagnostik/livmoder-ultralyd-med-kobberspiral/

Sundhed.dk om Spiral, intrauterin

 

Bøger:

Bornemann, P., 2020. Ultrasound for Primary Care. Lippincott Williams & Wilkins.

“Basal klinisk ultralydsdiagnostik”. Christian Laursen og Ole Graumann. Munksgaard

Kort introduktion til pakken

Over halvdelen af spiraler i Danmark lægges op af praktiserende læger. Oplægning af spiral er dermed en af de hyppigst udførte invasive procedurer i almen praksis. Som udgangspunkt lægges spiraler op uden brug af transvaginal ultralydsundersøgelse (TVUL). Oplægning af en spiral hos en speciallæge i gynækologi vil derimod altid involvere TVUL med henblik at kontrollere, at den ligger korrekt. I nogle tilfælde vil der også blive udført en TVUL 3 måneder efter at spiralen er lagt op. De praktiserende lægers overenskomst understøtter ikke brugen af UL i forbindelse med oplægning af spiral. På trods af dette anvender nogle praktiserende læger TVUL, mens andre overvejer at anvende TVUL, når de udfører proceduren.

Hvorfor er dette vigtigt?

Over halvdelen af spiraler i Danmark lægges op af praktiserende læger.

Formålet med klyngepakken

Vi skal diskutere:

 • Hvorledes praktiserende læger i jeres klynge behandler kvinder, der ønsker en spiral?
 • Hvordan TVUL udføres i relation til oplægning og kontrol af spiral
 • Om TVUL har en plads i almen praksis i forbindelse med placering og kontrol af spiral?

Hvad kan I forvente?

Det virtuelle klyngemøde faciliteres af undervisere fra Dansk Almenmedicinsk Ultralydsselskab (DAUS) og en lokal praktiserende gynækolog med følgende dagsorden:

 • Introduktion (plenum)
 • Gennemgang af spiral (plenum)
  • Indikationer
  • Typer
  • Teknik
  • Komplikationer
  • Kontrol
  • Bør oplægning af spiral inkludere TVUL med henblik på kontrol af placering? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Sådan gør vi det. Med udgangspunkt i en praksis, der anvender UL i forbindelse med oplægning af spiraler, demonstreres det, hvorledes UL kan integreres i den almen medicinske konsultation.
 • Diskussion i grupper (break-out rooms):
  • Lægger I spiraler op i jeres klinik?
  • Hvilke kvinder tilbyder I spiraler?
  • Hvis ikke: hvad gør I så?
  • Hvilken teknik bruger I?
  • Kontrollerer I kvinderne efter at I har lagt spiralen op?
 • Plenum:
  • Hvordan bruger vi spiral i vores klynge?
  • Har ultralyd en plads i almen praksis i forbindelse med oplægning af en spiral?

 

Efter mødet skal deltagerne have en generel viden om brugen af spiraler i almen praksis (indikation, kontraindikation, typer, komplikationer) samt:

 • Vide hvordan spiral bruges blandt kolleger i klyngen.
 • Vide hvordan TVUL kan bruges til at kontrollere placeringen af en spiral.
 • Kende til fordele og ulemper ved brug af TVUL ved spiral.

Forberedelse

 • Klyngekoordinatoren retter henvendelse til KAP-S på kap-s@regionsjaelland  for at aftale tid for mødet samt booke undervisere. Hvis ikke klyngen selv har f.eks. Zoom, kan KAP-S stille dette til rådighed for klyngemødet.
 • Klyngemedlemmer trækker egne data fra eget lægesystem og medbringer disse i anonymiseret form på klyngemødet.

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem og Ordiprax.

 • Søg på ydelse 2144, 2141, 2142 og 2143 – hvor mange ydelser har praksis taget indenfor de sidste 15 måneder?
  • Eller tjek den seneste opgørelse fra regionen over ydelsesmønsteret (tidl. §88 opgørelse/konsultationsmønster) som hentes på sundhed.dk
 • Søg i Ordiprax på patientsammensætningen i din praksis. Se eksempel under ”Materiale”

Drøftelse i klyngen

 • Lægger I spiraler op i jeres klinik?
 • Hvis ikke: hvad gør I så? Henviser I eller fraråder i spiral?
 • Hvilken teknik bruger I?
 • Kontrollerer I kvinderne efter at I har lagt spiralen op?
 • Hvilke kvinder tilbyder I spiraler?
  • Gennemgå jeres 3 søgninger
 • Har ultralyd en plads i almen praksis i forbindelse med oplægning af en spiral

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Opfølgende aktiviteter

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder? 

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Praktiske oplysninger

Pris

Aftales og afregnes direkte med underviserne fra DAUS.

Varighed

3 - 4 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med DAUS.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt lægefaglig konsulent ift. spørgsmål: Berit Lassen, tlf.: 51882575

Mail: [email protected]

Kontakt KAP-S ift. undervisere: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink og Thomas Nielsen, tlf.: 25603371 og 51680285
Mail: [email protected]

Materiale

Eksempler på Ordiprax-udtræk fra eget lægesystem på patientsammensætning.

 

Der kan søges om godkendelse af eventuelt efterfølgende kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne: Videomateriale

Faglige links

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/gynaekologi/illustrationer/billeddiagnostik/livmoder-ultralyd-med-kobberspiral/

Sundhed.dk om Spiral, intrauterin

 

Bøger:

Bornemann, P., 2020. Ultrasound for Primary Care. Lippincott Williams & Wilkins.

“Basal klinisk ultralydsdiagnostik”. Christian Laursen og Ole Graumann. Munksgaard