Slagelseklyngen holdt møde – KAP-S var med

af

Artikel af datakonsulent Thomas Steen Nielsen og lægelig konsulent Berit Lassen.

Slagelseklyngen havde inviteret KAP-S med til deres første klyngemøde. Forinden var KAP-S også med til planlægningsmødet i klyngebestyrelsen, hvor der blev besluttet, at bruge klyngepakken ”KOL og spirometrier” som et øveprojekt.

Inden klyngemødet havde hver praksis hentet data i eget journalsystem. Fordelen ved egne data, fremfor populationsdata fra fx Lægemiddelenheden er, at man får lister over egne patienter som efterfølgende kan bruges, så den enkelte patient kan findes frem og få gavn af kvalitetsforbedrende indsatser.

Berit Lassen talte på klyngemødet om, hvilke muligheder der ellers er for datadrevet kvalitetsarbejde og det vigtige i, at projekter er nemme, giver mening og at alle oplever, at processen er god.

Eller sagt på en anden måde……..Læs hele artiklen