Nyt om forløbsplaner

af

Datakonsulent Jeanette, var i sidste uge til supportmøde omhandlende forløbsplaner i almen praksis.
Tilstede var KiAP, systemleverandører, Medcom og datakonsulenter fra de enkelte regioner.
Mødet var et af flere tiltænkte dialog/supportmøder, hvor de pågældende parter drøftede implementeringen af forløbsplanerne, nye tiltag og funktioner, samt de udfordringer, der har været undervejs.

Udbredelsen af forløbsplanerne for almen praksis på landsplan er pr. 1. april 2019 således:

  • 26 % anvender diabetes forløbsplanerne
  • 31,5 anvender KOL forløbsplanerne

Nye funktioner i forløbsplanerne
KiAP præsenterede de nye funktioner i forløbsplanerne. Disse var følgende:

  • Ændring af samtykke – forløbsplanen dækker kun for data der afsendes til sundhedsmappen/forløbsplaner.dk
  • Kladdefunktion er klargjort – Der kommer en knap kaldet “Gem udkast”
  • Nye data overskrives, og ved oprettelse af en ny forløbsplan indlæses de rette data
  • Grafisk visning for livstilsoversigten på diabetes forløbsplanen
  • KOL overblik – grafiske illustrationer til brug i klyngearbejdet
  • Aftalte mål for Hba1c og LDL eksisterer, og planen er, at der kommer individuelle mål i selve forløbsplanen
  • RKKP indberetning via forløbsplanerne (platformen) er under udvikling

Husk! forløbsplanen er en del af journalen

Datakonsulenterne i KAP-S tilbyder fortsat at komme ud og undervise i brugen af forløbsplanerne, herunder hjælp/opsætning af de rette IUPAC koder til brug i forløbsplanerne.
Kontakt datakonsulenterne for yderligere information.

For teknisk support til forløbsplanerne er det eget lægesystem, der tages kontakt til.