Datakonsulenter

Vores datakonsulenter yder support og giver information til almen praksis i områderne FMK, IT-sikkerhedsbesøg, Digital Signatur samt generel rådgivning til bl.a. Sundhed.dk og digital post.

Datakonsulent Jeanette Jonna Andersen

Jeanette Jonna Andersen
Datakonsulent

jeae@regionsjaelland.dk
Telefon.: 2087 1906

Thomas Steen Nielsen

Thomas Steen Nielsen
Datakonsulent

thsni@regionsjaelland.dk
Telefon.: 5168 0285

Almen praksis kan få support og information til:

IT i praksis

FMK

  • Gratis undervisning af hele praksis i eget lægesystem omkring korrekt brug af FMK.
  • Undervisning i håndtering af løse recepter samt ajourføring.
  • Hjælp til fejlfinding såfremt FMK samarbejdet med kommune og sygehus ikke fungerer optimalt.

IT-sikkerhedsbesøg

  • Gratis undervisning af hele praksis i håndtering af fortrolige data.
  • Scanning af netværket.
  • Udarbejdelse af teknisk rapport.
  • Hjælp til udarbejdelse af en IT-sikkerhedspolitik.

Digital Signatur

  • Hjælp til fejlsøgning, hvis medarbejdersignatur ikke virker.

Generel Rådgivning

  • Digital post, SEI/Dødsattester og adgang til Sundhed.dk.
X