RKKP er opdateret – Nu kan du indberette alt på 5 sekunder.

af

Vi datakonsulenter anbefaler at praksis én gang årligt indberetter alt til RKKP. Derved slipper I for at skulle indberette til RKKP ved hver enkelt konsultation. Husk at afsætte tid I årshjul.

Såfremt I ønsker at kunne se en løbende ændring I jeres RKKP indikatorer henover året, er I og nødsaget til at indberette til RKKP f.eks. månedligt.

Husk at du kan få gratis hjælpe og booke et besøg af datakonsulenterne

  1. Forenklet Diabetes indberetning

Følgende datafelter er fjernet da de ikke længere indgår i beregningen af indikatorer for almen praksis og derfor ikke behøver at blive indberettet. 

  • Total kolesterol
  • HDL kolesterol
  • Insulin shock pr.år,
  • triglycerid,
  • plasma kreatinin
  • øjenundersøgelses-dato

2. Redigeringsmulighed ændret:

Du kan nu ”kun” redigere en indberetning samme dag, som den er blevet oprettet. OG – det er ikke længere muligt at redigere/sende opdateringer til tidligere indberetninger.

Det betyder, at hvis der er sket ændringer i patientens data mm, bør du i stedet sende en helt ny indberetning.

3. Ændring til knap funktion Indberet alle

Kravene i indberet-alle-knappen er tilmed løsnet.  

Principielt kan praksis derfor generere nye indberetninger på alle relevante patienter ved at trykke på ”indberet-alle”-knappen hver dag (det anbefales dog ikke), men det betyder blot, at praksis kan sende nye data for praksis afsted, når de synes, det er relevant. Hvis en patient fx ”kun” har et blodtryk og et LDL kolesterol-tal til rådighed ved tryk på indberet-alle knappen, så vil en indberetning nu alligevel laves og sendes for denne patient, trods de resterende data for patienten mangler.

Læs hele nyheden her

rkkp diabetes