Diagnosekortet

Diagnosekortet

Baggrunden for diagnosekortet er, at når en patient skifter sektor, er det ikke muligt i dag at få et enkelt og hurtigt overblik over patientens diagnoser.  Diagnosekortet skal rumme de diagnoser, der er aktuelle og derfor vigtige for patienten at have med sig ved indlæggelser, sektorovergange m.m.

Almen praksis kan som altid gratis booke et praksisbesøg med undervisning fra en af KAP-S datakonsulenterne. I bør afsætte 2 timer, så er vi sikre på at nå alt relevant igennem.

Spørgsmål til reflektion

  • Hvordan er strukturen og hyppigheden for ICPC diagnosekodning af journalnotater i jeres praksis?
  • Hvordan underviser i nyt personale og uddannelseslæger i diagnosekodning?
  • Det er almen praksis som “ejer” diagnosekortet og er de eneste som kan oprette og ændre i diagnosekortet. Andre aktører kan kun se hvad der står på diagnosekortet
  • Diagnosekortet kan i startfasen kun ses af praksis selv, samt patienten via Min Læge-appen. Først i 2024 er det planen at åbne op for deling af diagnosekortet med relevante samarbejdspartnere i sundhedsvæsnet.
  • Den største forandring for almen praksis vil være at man fremover benytter betegnelserne aktuelle diagnoser og relevante diagnoser. Disse betegnelser vil erstatte termerne kroniske samt faste diagnoser.

Herunder er en 6 minutters video hvor PLO’s IT sekretariat præsenterer Diagnosekortet

Vejledninger til Diagnosekortet i netop jeres Lægesystem