KAP-S har til formål at understøtte kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis i Region Sjælland

KAP-S har til formål at understøtte kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis i Region Sjælland

Aktuelle nyheder

Velkommen til KAP-S

Det er KAP-S’ opgave, at fremme og understøtte de indsatsområder som Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget vedtager.  Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland, også bedre kendt som KEU, er paritetisk sammensat med repræsentanter fra PLO Sjælland samt Region Sjælland.

Projektkontoret, KAP-S, omfatter to datakonsulenter, tre Kvalitets- og Efteruddannelseskonsulenter samt faste medarbejdere. Det er KAP-S’ funktion og opgave at yde sparring, rådgivning og projektstøtte. Vores mission er at ruste almen praksis til forsat at arbejde på at forbedre befolkningens sundhed og levere de ydelser, som patienterne har behov for på en effektiv og sammenhængende måde.

KEU udarbejder hvert andet år en handleplan, som beskriver, hvilke indsatsområder udvalget har valgt. Den gældende handleplan for 2017-2018 har systematisk efteruddannelse, lighed i sundhed, multimorbiditet, organisation og ledelse, akkreditering og medicinordination som indsatsområder. Herudover finder du også to tværgående indsatsområder såsom Sammenhæng i patientforløb og Forskning i almen praksis.