Års- og aktivitetsrapport 2023 for KEU og KAP-S er klar

af

2023 har været et travlt år med mange aktiviteter og samarbejder med jer i klinikkerne.

Hele 82 % af samtlige PLO ydernumre har været i kontakt med KAP-S. 

I årsrapporten kan der læses om de mange forskellige aktiviteter, bl.a. Modul-modellen, som er udviklet af KAP-S til at understøtte vidensudvikling og opgavedeling ude praksis, og partnerskabet mellem KAP-S, Steno Diabetes Center Sjælland og FEA (Forskningsenheden for Almen Praksis Region Sjælland), som skaber forbindelse mellem forskningen på området og arbejdet med kvalitetsudvikling, implementering og efteruddannelse ude i praksis.

Læs hele rapporten her Års- og aktivitetsrapport KAP-S 2023 og en beskrivelse af partnerskabet her