Kvalitet og efteruddannelse i almen praksis – vil du være med til at løfte området, så kig med her

af

KAP-S i Region Sjælland – Kvalitet i Almen Praksis Sjælland har fået tilført ekstra nationale midler til at styrke indsatsen på området. Det betyder, at der slås to nye stillinger op. Udover de to stillinger er der også blevet mulighed for at slå en fast stilling op i stedet for en midlertidig.

KAP-S er finansieret af overenskomsts midler fra overenskomsten for almen praksis. Midlerne tilføres et paritetisk udvalg Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, sammensat af medlemmer fra PLO-Sjælland og Region Sjælland. Udvalget har valgt at bruge nogle af midlerne på KAP-S, som er udførende i forhold til den 2-årig handleplan, som KEU udarbejder.

Teamet i KAP-S består på nuværende tidspunkt af fem fuldtidsansatte, en student og fire lægelige konsulenter. Vi arbejder med at understøtte kvalitetsudviklingen og efteruddannelsen i almen praksis, herunder rekruttering, fastholdelse, organisationsudvikling og ledelse.

Du kommer til at arbejde i et dynamisk, tværfagligt miljø sammen med dygtige kolleger med blandt andet samfunds- og sundhedsfaglig baggrund, kontoruddannede m.fl. hvor teamsamarbejde i forskellige konstellationer vægtes højt. Du vil få rig mulighed for at udvikle dig og lære nyt. Vores arbejdsklima er uformelt og præget af stort fagligt engagement og en stærk teamånd. Opgaverne er både spændende og udfordrende, og der vil være stor mulighed for at præge udviklingen i dit arbejdsliv og dit faglige arbejdsfelt.

KAP-S har kontakt til mange forskellige aktører. Du kommer til at samarbejde med de praktiserende læger i Region Sjælland, de andre regioner samt nationale aktører.

KAP-S er organisatorisk placeret under virksomhedsområdet Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Skriv hvilken eller hvilke stillinger du søger. Vi holder første samtaler den 10. januar 2020. Eventuel anden samtale afholdes den 16. januar 2020. Ansøgningsfristen er den 5. januar 2020.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatsleder for KAP-S Heidi Mortensen på telefon 2048 5699 eller mail [email protected] stillinger med fokus på udvikling af praksis, organisation og ledelse

I KAP-S har vi en indsats for praktiserende læger i forhold til udvikling af praksis, organisation og ledelse, som vi kalder POL-S. Vi udbyder bl.a. et ledelsesforløb for praktiserende læger, coaching af praktiserende læger som fx har udfordringer i ledelsesgruppen, workshops for klinikkerne om fx trivsel og samarbejde, indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, og udvikling af pakketilbud, som de praktiserende læger selv kan arbejde med.

En af de første større opgaver, som vi skal i gang med, er at udvikle indsatser i forhold til fastholdelse samt sårbare og udsatte læger.

For de to stillinger lægger vi vægt på, at du

 • har en samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau,
 • har interesse for sundhedsvæsenet, men konkret erfaring med sundhedsvæsenet er ikke en forudsætning,
 • har erfaring med at udvikle og drive projekter,
 • kan arbejde selvstændigt med dine opgaver og samtidigt indgå i et tæt teamsamarbejde, da du både vil få dine egne opgaver og opgaver, der skal løses i et tæt teamsamarbejde,
 • er en dygtig kommunikator, som lægger vægt på at opbygge relationer og stærke samarbejder med forskellige samarbejdspartnere,
 • er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og den samlede opgaveløsning i teamet, idet vi har en del aftenmøder samt møder ude af huset, ligesom vi har en del samarbejde, hvor vi fysisk ikke er samme sted,
 • har stor erfaring med at arbejde med facilitering og coaching, og som en del af det har taget en coachuddannelse eller tilsvarende uddannelse,
 • har viden om og erfaring med ledelses- og organisationsudvikling,
 • har erfaring med at arbejde med mindre virksomheder, og dermed en forståelse for deres forhold,
 • kan navigere i forandringsprocesser og krydspres, samt stå stærkt.

Begge stillinger er med start hurtigst muligt. Den ene stilling er en fast stilling og den anden stilling er en projektansættelse frem til 31. december 2021.

Du bliver ansat 37 timer om ugen og vil blive aflønnet efter reglerne om Ny løn i henhold til gældende overenskomst. Arbejdspladsen i KAP-S er placeret i Regionshuset Alleen 15 i Sorø i virksomhedsområdet Det Nære Sundhedsvæsen.

Der kan være mødeaktivitet udenfor normal arbejdstid, idet der er en del aftenmøder efter kl. 16.

Der vil være mange besøg i almen praksis og deres klinikker. Derfor skal du have egen bil til rådighed. Kørsel godtgøres iht. statens takster.

Læs mere om KAP-S på kap-s.dk
En stilling med fokus på generalistopgaver – samt udvikling og drift af projekter

Samarbejde og koordinering vil være en vigtig del af dit arbejdsområde, hvor du skal udvikle og drive forskellige projekter og processer. Det er derfor vigtigt at du formår at opnå̊ respekt og udvikle tillidsfulde relationer både med almen praksis og med den øvrige organisation.

Et af de projekter, som du vil skulle drive samme med kollegaer fra KAP-S, er arbejdet med klynger, som er en af måderne der arbejdes med kvalitetsudvikling i almen praksis. Overordnet handler det om at understøtte klyngearbejdet ved fx at understøtte klyngekoordinatorerne i deres arbejde i de enkelte klynger, samt deres mulighed for videndeling på tværs. Arbejdet med klynger kommer også til at fokusere på at understøtte implementeringen af klyngearbejdet ude i de enkelte klinikker. En del af opgaven består samtidigt i at udvikle nye projekter ift. at understøtte klynger. Du skal derfor have lyst til løbende at udbygge din viden, være nysgerrig og følge med.

I sekretariatet i KAP-S løses en række generalistopgaver fx dagsordensproduktion, som vil blive en af dine opgaver. Det er derfor vigtigt, at du er velformuleret mundtligt og skriftligt, og at du har en god politisk forståelse.

Du kommer også til at koordinere vores store arrangementer for praktiserende læger og praksispersonale.

Vi lægger vægt på, at du

 • har en samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau,
 • har interesse for sundhedsvæsenet, men kendskab til sundhedsvæsenet er ikke en forudsætning,
 • har politisk forståelse,
 • er en dygtig kommunikator med en skarp pen,
 • har erfaring med at udvikle og drive projekter og processer,
 • kan arbejde selvstændigt med dine opgaver og samtidigt indgå i et tæt teamsamarbejde, da du både vil få dine egne opgaver og opgaver, der skal løses i et tæt teamsamarbejde,
 • lægger vægt på at opbygge relationer og stærke samarbejder med forskellige samarbejdspartnere
 • er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og den samlede opgaveløsning i teamet idet vi har en del aftenmøder samt møder ude af huset, ligesom vi har en del samarbejde, hvor vi fysisk ikke er samme sted.

Du bliver ansat 37 timer om ugen og vil blive aflønnet efter reglerne om Ny løn i henhold til gældende overenskomst. Arbejdspladsen i KAP-S er placeret i Regionshuset Alleen 15 i Sorø i virksomhedsområdet Det Nære Sundhedsvæsen.

Der kan være mødeaktivitet udenfor normal arbejdstid, idet der er en del aftenmøder efter 16.

Læs mere om KAP-S på kap-s.dk

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 18.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på FacebookTwitter og LinkedIn.