Antibiotika – rationel farmakoterapi

Klyngepakke Sidst revideret 21. jun. 2023

Kort introduktion til pakken

Sundheds- og Ældreministeriet har fastlagt overordnede mål, for antibiotikaforbruget til mennesker, i en national handleplan frem mod 2020.

Målene går ud på, at begrænse det samlede forbrug og anvende en større andel smalspektret antibiotika.

Med denne klyngepakke arbejder vi med rationel ordination af antibiotika med udgangspunkt i egne data.

Denne pakke kan med fordel suppleres med pakken Urinvejsinfektioner hos ældre.

Hvorfor er dette vigtigt?

Et restriktivt antibiotikafokus er nødvendigt for at begrænse fremtidens resistensudvikling mest muligt.

Hvad kan I forvente?

I får mulighed for at drøfte med kollegaer, hvordan der kan arbejdes med at reducere antibiotikaforbruget fremadrettet.

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected] minimum 60 dage inden klyngemødet og aftaler tid og sted for mødet

samt ønsker til datatræk fra Ordiprax.

2: Det enkelte klyngemedlem: overvej hvordan du tror, du udskriver antibiotika, samt hvilke overvejelser, som du finder svære.

Metode og materiale

En farmaceut fra Lægemiddelenheden holder et fagligt oplæg (20-30 minutter), hvor klyngens data bliver præsenteret og der gives en kort orientering ang. anbefalinger på lægemiddelområdet.

På klyngemødet vil du blive præsenteret for relevant baggrundsmateriale for behandling med antibiotika, blandt andet de nationale mål og regionale vejledninger, samt få udleveret din praksis’ ordinationsmønster på relevante grupper af antibiotika.

Der vil være en diskussion i grupper af behandlingen af de hyppigst forekomne infektioner sammenholdt med egne data og data på landsplan.

Statistikker – Antibiotika

 • Kvalitetsrapport antibiotika (J01). Eksempel kan ses her.
 • Datatræk for en anonymiseret klynge i forhold til national eksempler fra Ordiprax+
 • Datatræk for en anonymiseret klynge, de enkelte yder i forhold til hinanden  eksempler fra Ordiprax+

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Pris

Pakken er gratis.

Varighed

3 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Lægemiddelenheden pr. mail [email protected]

Materiale

National handlingsplan for antibiotika til mennesker

Region Sjælland – Antibiotikavejledning

Sundhed.dk om antibiotika

Basislisten om infektioner

Infektioner i almen praksis – pjece

 

Der kan søges om godkendelse af kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne: Videomateriale

Kort introduktion til pakken

Sundheds- og Ældreministeriet har fastlagt overordnede mål, for antibiotikaforbruget til mennesker, i en national handleplan frem mod 2020.

Målene går ud på, at begrænse det samlede forbrug og anvende en større andel smalspektret antibiotika.

Med denne klyngepakke arbejder vi med rationel ordination af antibiotika med udgangspunkt i egne data.

Denne pakke kan med fordel suppleres med pakken Urinvejsinfektioner hos ældre.

Hvorfor er dette vigtigt?

Et restriktivt antibiotikafokus er nødvendigt for at begrænse fremtidens resistensudvikling mest muligt.

Hvad kan I forvente?

I får mulighed for at drøfte med kollegaer, hvordan der kan arbejdes med at reducere antibiotikaforbruget fremadrettet.

Forberedelse

1: Klyngekoordinatoren retter henvendelse til Lægemiddelenheden på [email protected] minimum 60 dage inden klyngemødet og aftaler tid og sted for mødet

samt ønsker til datatræk fra Ordiprax.

2: Det enkelte klyngemedlem: overvej hvordan du tror, du udskriver antibiotika, samt hvilke overvejelser, som du finder svære.

Metode og materiale

En farmaceut fra Lægemiddelenheden holder et fagligt oplæg (20-30 minutter), hvor klyngens data bliver præsenteret og der gives en kort orientering ang. anbefalinger på lægemiddelområdet.

På klyngemødet vil du blive præsenteret for relevant baggrundsmateriale for behandling med antibiotika, blandt andet de nationale mål og regionale vejledninger, samt få udleveret din praksis’ ordinationsmønster på relevante grupper af antibiotika.

Der vil være en diskussion i grupper af behandlingen af de hyppigst forekomne infektioner sammenholdt med egne data og data på landsplan.

Statistikker – Antibiotika

 • Kvalitetsrapport antibiotika (J01). Eksempel kan ses her.
 • Datatræk for en anonymiseret klynge i forhold til national eksempler fra Ordiprax+
 • Datatræk for en anonymiseret klynge, de enkelte yder i forhold til hinanden  eksempler fra Ordiprax+

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

Har I overvejet at sætte et eller flere mål for indsatsen?

 • På klyngeniveau
 • På klinikniveau
 • På behandlerniveau
 • For den enkelte patient

Og monitorere indsatsen – om fx 6 måneder?

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende klyngemøde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

Fordrer drøftelsen praksisudvikling i jeres respektive kliniker, herunder arbejdet med opgaveglidning? Kontakt POL-S via [email protected]

Praktiske oplysninger

Pris

Pakken er gratis.

Varighed

3 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Kontakt Lægemiddelenheden pr. mail [email protected]

Materiale

National handlingsplan for antibiotika til mennesker

Region Sjælland – Antibiotikavejledning

Sundhed.dk om antibiotika

Basislisten om infektioner

Infektioner i almen praksis – pjece

 

Der kan søges om godkendelse af kursus til refusion i PLO-E
Se PLO videoerne: Videomateriale