Ny klyngepakke

af

Psykofarmaka til ældre og patienter med demens.

KAP-S har i samarbejde med Lægemiddelenheden udarbejdet en ny klyngepakke omkring psykofarmaka til ældre og patienter med demens.

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 har som mål, at en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt patienter med demens med 50 pct. frem mod år 2025.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man kun undtagelsesvis bruger antipsykotika til behandling af adfærdsforandringer ved demens, hvis ”patienten trods anden behandling fortsat er forpint eller til betydelig gene eller fare for sig selv eller andre”.  Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen forsøg på seponering/ udtrapning af antipsykotisk medicin til patienter med demens, som har været i langvarig behandling, dvs. mere end tre måneder. Ligesom at ordinerende læge, allerede ved opstart af antipsykotisk behandling skal overveje formodet slutdato for ordinationen.

Området kan være udfordrende og ressourcekrævende, og patienterne og/eller deres omgivelser kan være nervøse for at patienten udtrappes deres antipsykotisk medicin, som de måske har fået gennem flere år.

Denne pakke kan med fordel suppleres med pakken Afhængighedsskabende medicin.