Virtuelle klyngemøder med succes

af

Nogle klynger har allerede afholdt virtuelle møder med succes , ligesom vi i KAP-S har gjort os nogle erfaringer, som vi gerne vil dele med jer.

Ud over at huske MUTE knappen, have gode lyd- og lysforhold og være 100% til stede på mødet, kan I, som klyngekoordinator og bestyrelse, med fordel også tænke på:

  • Grundig forberedelse – det er vigtigt, at klyngekoordinator og bestyrelse forbereder sig ekstra godt til det virtuelle møde og på forhånd aftaler, hvem der har hvilke roller, og hvem der siger hvad, hvornår. Du kan hente en skabelon til drejebog under links. (Til facebook: du kan hente en skabelon til drejebog på vores hjemmeside
  • Roller – det er en fordel som minimum at have en, der lukker mødedeltagerne ind i mødet og hjælper med det tekniske, en der holder øje med chatten, en der viser dias og en ordstyrer/mødeleder
  • Tjek ind – bed mødedeltagerne om at tjekke ind ½ time inden mødets start, så er teknikken på plads og forstyrrer ikke mødet
  • Mødets længde – skal højst være 1½-2 timer. Længere kan koncentrationen ikke holdes
  • Pauser – hold mange små og en længere pause inden for de 1½-2 timer, mødet varer
  • Dynamik – skift med 10-15 minutters mellemrum mellem oplæg, tid til egen refleksion, gruppediskussion, deltagerspørgsmål og plenumdiskussion
  • Emne – vælg emne/klyngepakke, som efter jeres vurdering egner sig til virtuelt møde – vælg gerne en pakke med en oplægsholder, eller forbered selv et oplæg på baggrund af klyngedata
  • Data – mødedeltagerne skal have sendt egne data ud på forhånd, så de kan forberede sig

KAP-S har oprettet et sikkert virtuelt rum til hver klynge. Alle klyngekoordinatorer har fået tilsendt et unikt link til deres respektive klynge, som kan bruges efter behov.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte datakonsulenterne på [email protected]  eller på tlf. 5168 0285 eller 2560 3371.

Du kan læse mere om de virtuelle møderum til klyngerne her: https://kap-s.dk/klynger/sikre-virtuelle-moederum-til-klyngerne/