Indlæser Kurser & arrangementer
Smertepatientens team i din klinik (3 moduler for praksispersonale)
Kurser og arrangementer

Smertepatientens team i din klinik (3 moduler for praksispersonale)

19. september kl. 09:00 - 21. november kl. 16:00

Formålet er, at I bliver klædt på til, sammen med lægen, at kunne planlægge og gennemføre forløb for smertepatienterne i jeres klinik, og dermed skabe bedre patientforløb.
Kurset består af 3 kursusdage fordelt på 3 måneder. Kursets indhold er praksisnært og forudsætter deltagernes aktive deltagelse. Mellem kursusdagene arbejder du og klinikken med at udvikle nye arbejdsgange for patientforløbene. Efter kursets teoretiske dage er der en implementeringsperiode på 3 måneder med efterfølgende opfølgning på processen.

 

Forløb 

Kursusdag 1 og 2:
Du klædes på teoretisk og får kendskab til praktiske værktøjer til mødet med smertepatienten.
Imellem kursusdagene skal du i samarbejde med lægen have fokus på organiseringen af arbejdet med smertepatienter i jeres klinik.

Kursus dag 3:
Dagen vil bestå af udarbejdelse af en implementeringsplan for de tiltag, du og din praksis har identificeret som jeres mål.
Dernæst skal I igangsætte implementeringen af planen hjemme i egen praksis.


Forberedelse
Der vil forinden kurset blive fremsendt materiale, som det vil være en fordel at have gennemgået.
Forventningen til jer

  • Der er på forhånd afsat tid mellem kursusdagene til at arbejde med organiseringen og arbejdsgange omkring smertepatienter i jeres klinik
  • Der er opbakning fra lægen og andre involverede i teamet omkring smertepatienter i jeres klinik til at se kritisk på nuværende praksis, identificere optimeringspunkter og i fællesskab igangsætte de planlagte ændringer.

Du får

  • Opdateret viden om smertetyper og smertemekanismer
  • Viden omkring nonfarmakologisk behandling og mestringsteknikker
  • Solid viden omkring behandlingsforløb med morfika i patientens perspektiv
  • Sikkerhed i at kunne varetage opfølgende samtaler med smertepatienter

I får som klinik

  • Fokus på opgavedeling mellem læge og praksispersonale omkring smertepatienter
  • Værktøjer til at udvikle samarbejdet med smertepatienter. Mulighed for at lave et internt forløbsprogram til smertepatienter
  • Formelt kompetencegivende forløb til praksispersonale
  • Aflastning af den praktiserende læge med aftalte opgaver gennemført ved praksispersonale

Målgruppe
Praksispersonale, der forventes at skulle varetage selvstændige konsultationer med smertepatienter. Både nyansatte og erfarne, der har behov for at blive klædt på til den specifikke opgave.
 

Kursusleder
– Gitte Krog Madsen, alment praktiserende læge
– Lotte Sanchez, sygeplejerske (kursuskoordinator)

Sted
Comwell Køge

Dato
Torsdag d. 19. september 2024
Torsdag d. 24. oktober 2024
Torsdag d. 21. november 2024

Pris
8.500 kr.

Kurset er godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis. Lægen vil kunne søge refusion for deltagerens kursusafgift, transport og tabt arbejdsfortjeneste, læs mere her.

Tilmelding
Du tilmelder dig via linket under ”tilmelding”.
Smertepatientens Team i din klinik Efterår 2024 | Arrangementet (conferencemanager.dk)
Tilmeldingsfristen er den 1. august 2024.
Bindende tilmelding (pladsen kan overgives til anden deltager).

Spørgsmål vedr. kurset henstilles til Lægemiddelenheden på [email protected] 

 

Detaljer

Start:
19. september kl. 09:00
Slut:
21. november kl. 16:00

Sted

COMWELL KØGE STRAND
Strandvejen 111
Køge, 4600 Danmark
+ Google Maps

Links