KEU-medlemmer
KAP-S

KEU-medlemmer

KEU i almen praksis i Region Sjælland er paritetisk sammensat med repræsentanter fra Region Sjælland og PLO Sjælland. Det er udvalgets overordnede opgave, at fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de almene praksis i regionenen.

Medlem

Johan Reventlow
Praktiserende Læge
[email protected]

Medlem

Funktionschef Tina Haar
Jura og Overenskomst, Det Nære Sundhedsvæsen
[email protected]

Medlem

Stine Helgstrand
Praktiserende Læge
[email protected]

Medlem

Henrik Vittrup
Specialkonsulent, PLO-S
[email protected]

Medlem

Funktionschef Ulrik Dragsted
Forskning og Klinisk Kvalitet, Det Nære Sundhedsvæsen
[email protected]

Medlem

Kristine Binzer
Praktiserende læge
[email protected]