KEU-medlemmer
KAP-S

KEU-medlemmer

KEU i almen praksis i Region Sjælland er paritetisk sammensat med repræsentanter fra Region Sjælland og PLO Sjælland. Det er udvalgets overordnede opgave, at fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de almene praksis i regionenen.

Formand

Cecilie Geiker
Praktiserende Læge
c.geiker@hotmail.com

Næstformand

Sundhedsfaglig chef Preben Cramon
KU-Kvalitet
pdc@regionsjaelland.dk

Medlem

Diana Jensen
Praktiserende Læge
diana@marsini.dk

Medlem

Søren Due-Andersen
Praktiserende Læge
sd-a@stevnslaegerne.dk

Medlem

Praksisdirektør Christina Sjøberg Lundgren
Primær Sundhed
chrilu@regionsjaelland.dk

Medlem

Planlægningschef Martin Grønberg Johansen
KU-Plan
magrj@regionsjaelland.dk

Medlem

Chefkonsulent Lise Åkerman
Primær Sundhed
laak@regionsjaelland.dk