KEU-medlemmer
KAP-S

KEU-medlemmer

KEU i almen praksis i Region Sjælland er paritetisk sammensat med repræsentanter fra Region Sjælland og PLO Sjælland. Det er udvalgets overordnede opgave, at fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de almene praksis i regionenen.

Formand

Johan Reventlow
Praktiserende Læge
[email protected]

Næstformand

Enhedschef Anne Øster Hjortshøj
Det Nære Sundhedsvæsen
[email protected]

Medlem

Anne Møller
Praktiserende Læge
[email protected]

Medlem

Henrik Vittrup
Specialkonsulent, PLO-S
[email protected]

Medlem

Planlægningschef Martin Grønberg Johansen
Sundhedsstrategisk Planlægning – Plan
[email protected]