KEU-medlemmer
KAP-S

KEU-medlemmer

KEU i almen praksis i Region Sjælland er paritetisk sammensat med repræsentanter fra Region Sjælland og PLO Sjælland. Det er udvalgets overordnede opgave, at fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de almene praksis i regionenen.

Medlem

Kristine Binzer
Praktiserende Læge

Medlem

Tina Haar
Enhedschef Praksis, Kliniske funktioner og Politisk sekretariat

Medlem

Ásthildur Árnadóttir
DSAM repræsentant

Medlem

Henrik Vittrup
Specialkonsulent, PLO-S
[email protected]

Medlem

Kitten Engell Weber
Konstitueret Funktionschef, Kvalitet og Lægemidler, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland

Medlem

Lise Ekholdt
Praktiserende læge