Teamviewer fjernsupport
Datakonsulenter

FMK

Dosisdispensering

Ordinationer, der skal dosisdispenseres, skal have en gyldig recept. Bliv klogere på FMK, dosisdispensering og struktureret dosering.

Book gratis praksisbesøg eller 30 – 45 minutters online undervisning i dosisdispensering og FMK = Skriv til [email protected]

Vil du hjælpe dine patienter på dosisdispenseret medicin, så de får udleveret korrekt dosis?

… så skal du være opmærksom på følgende:

 • Opret doseringen som en struktureret dosering (doseringsmaskiner kan ikke læse fritekst)
 • Ordinationen, der skal dosisdispenseres, skal have en gyldig recept med anvisning til dosisdispensering
 • Apoteket pakker den dosering, der står på lægemiddelordinationen
 • Behandlingsslutdato anvendes til at angive, hvornår behandlingen skal slutte (seponeres)
 • En behandling (=lægemiddelordinationen) kan indeholde flere doseringsperioder
 • Doseringsstartdato og doseringsslutdato anvendes til at angive, hvornår en given dosis af en ordination starter og slutter.
 • “Recept gyldig til dato”, anvendes til at angive, hvor længe der må dosispakkes. Ca. 1 måned før receptens udløbsdato sender FMK automatisk en receptanmodning.
 • Har du tidligere sat en behandlingsslut- eller doseringsslutdato på ordinationen for at huske på receptfornyelse? Dette er ikke korrekt arbejdsgang, nu pakker apoteket efter ordinationens oplysninger, så vær OBS på, at pakning af ordinationen ikke stopper utilsigtet pga. en slutdato på ordinationen.

Læs også PLOs Spørgsmål og svar om dosispakket medicin i almen praksis.

Dosisdispensering er nemt, overskueligt og sikkert, fordi:

 • Når du opretter dosisrecepter, kan du se, hvornår dosisperioden starter og slutter, hvornår der er tidsfrist for ændringer, og hvornår ændringer træder i kraft.
 • Når du laver ændringer til en lægemiddelordination, bliver dosisdispenseringskortet automatisk opdateret med kommende ændringer.
 • Alle sundhedsprofessionelle kan se dosisdispenseringskortet i deres eget system.
 • Når du vil sætte dosisdispensering i bero eller genoptage dosisdispensering, kan du gøre det i dit eget system.
 • Når dosisrecepten er ved at løbe ud, sender FMK en påmindelse til dig.

Lægemiddelordinationen skal have en god datakvalitet

Husk når du ordinerer, at oprette doseringen som en struktureret dosering, enten som fast og/eller som p.n. ordination (der er en separat ”pose” til p.n. i dosisrullen). Dosering på bestemte ugedage skal fremgå af selve doseringen. Har du spørgsmål til dette, så kontakt supporten hos din systemleverandør.

Når en ordination ikke længere skal dosispakkes, skal den tilknyttede dosisdispenseringsrecept annulleres.

Når en behandling ophører, er det ikke nok at annullere recepten, her skal selve lægemiddelordinationen seponeres (som du plejer).

Hvilke oplysninger får du som læge på FMK om dosisdispenseret medicin og om DD-kortet?

Dit system vil vise patientens DD-kort som en pdf-fil med aktuel og kommende periode. Dosispakket medicin er ofte til en 14 dages periode.

Oplysninger fra FMK:

 • Hvornår du har tidsfrist for ændringer til den næste dosispakning.
 • Næste dosisrulles startdato og slutdato

FMK kontrollerer, at der findes gyldige recepter. Når der er ca. 1 måned til udløb af en dosisdispenseret recept, sender FMK automatisk en receptfornyelsesanmodning dig.

Kommuner og hospitaler kan ligeledes se DD-kortet som pdf-fil i deres systemer. Borgere får adgang til deres DD-kort via sundhed.dk.

Læs mere Dosisdispensering – Sundhedsdatastyrelsen, samt FAQ omkring dosisdispensering her: Spørgsmål og svar om dosisdispensering – Sundhedsdatastyrelsen

Apoteket.dk

Apotekerne informerer både læger og patienter omkring dosispakket medicin.

Specielt afsnittet “Information til kommuner og læger” hvor der findes både et faktaark samt et “kort og godt” kan give god hjælp.

MultiMed om dosispakket medicin

Der er udarbejdet 4 video-instruktioner, der omhandler oprettelse, ændring og seponering af præparater, der dosispakkes.

Den enkelte video startes ved at klikke på det respektive billede i vejledningen, der åbnes via nedenstående link.

NOVAX om dosisdispensering

EG WinPLC og E Clinea om dosisdispensering

XMO om dosisdispensering