rkkp

RKKP

Indberetningen vil gå helt automatisk gennem dit lægesystem – du skal IKKE gøre noget, blot vide at det sker!

RKKP har til formål at forbedre befolkningens sundhed og livskvalitet gennem datastøttet udvikling af sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter. Grundlag er en unik kombination af klinisk forankring, ekspertviden og mangeårig erfaring med at indsamle, analysere og fortolke data samt formidle viden fra de kliniske kvalitetsdatabaser.

For eksempel møder 80 – 90 % af patienter med type 2-diabetes kun sundhedsvæsenet hos deres praktiserende læge. Data fra almen praksis har derfor stor betydning for det samlede overblik over, hvordan det står til med behandling af patienter med diabetes i Danmark. Jo bedre overblik vi har over diabetesbehandlingen på landsplan, des større chance er der for, at den enkelte diabetespatient bliver behandlet rigtigt fra første færd.

Der vil foregå automatiseret indberetning med de nye sygdomsområder; Atrieflimren, Astma i sensommeren 2023. Herefter vil hjertesvigt samt KOL og Diabetes indberetningerne følge i slutningen af 2023/begyndelsen af 2024. Læs mere om projektet med at automatisere indberetninger (AIM) her.

Visning af resultater fra RKKP databaserne vil formentlig først være klar via jeres KiAP-login fra medio 2024.

Er du i tvivl hvad RKKP står for ? Hvad det skal bruges til? og hvad du som ansat i almen praksis får ud af dine automatiske indberetninger til RKKP? så kontakt KAP-S datakonsulenterne. Vi kan svare på det meste.