rkkp

RKKP

Er du i tvivl hvad RKKP står for ? Hvad det skal bruges til? og hvad du som ansat i almen praksis får ud af dine indberetninger til RKKP? så kontakt KAP-S datakonsulenterne. Vi kan svare på det hele og få det til at give mening i hverdagen.

RKKP har til formål at forbedre befolkningens sundhed og livskvalitet gennem datastøttet udvikling af sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter. Grundlag er en unik kombination af klinisk forankring, ekspertviden og mangeårig erfaring med at indsamle, analysere og fortolke data samt formidle viden fra de kliniske kvalitetsdatabaser.

På udvalgte diagnoseområder er almen praksis forpligtet til at indberette data til fx Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og Dansk Voksen Diabetes Database. 

80 – 90 % af patienter med type 2-diabetes møder kun sundhedsvæsenet hos deres praktiserende læge. Data fra almen praksis har derfor stor betydning for det samlede overblik over, hvordan det står til med behandling af diabetes­patienter i Danmark. Jo bedre overblik vi har over diabetesbehandlingen på landsplan, des større chance er der for, at den enkelte diabetespatient bliver behandlet rigtigt fra første færd.

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
Klinikkerne skal mindst en gang om året indberette alle diagnosticerede KOL- og diabetespatienter, som passes i almen praksis. Indberetningerne er aftalt i OK18 med afsæt i lovpligtigt indberetninger til kliniske kvalitetsdatabaser

RKKP FAQ

Har du spørgsmål til RKKP? eller er din praksis endnu ikke kommet i gang med brugen af RKKP, så kontakt KAP-S Datakonsulenter og book et gratis online eller fysisk møde.

Alle i din praksis kan deltage, og undervisningen tager udgangspunkt i egne data og eget lægesystem.

Vi kommer rundt om:

  • Hvad får vi som praksis ud af indberette til RKKP ?
  • Hvorfor skal vi indberette, og kan vi lade være?
  • Hvordan indberetter vi til RKKP?
  • Hvor ofte skal vi indberette?
  • Hvem indberetter, og hvordan kan vores arbejdsgange være?
  • Hvor ryger data hen, og hvem kan se dem?
  • Honorering for indberetning

Book et gratis virtuelt eller fysisk besøg

[email protected]

.