DGE-moduler (tidligere PBSGL)

PLO-E udbyder DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse), som omhandler specifikke medicinske emner og udbydes som en del af den selvvalgte efteruddannelse.

Modulerne består af en række patienthistorier, informationssektion, spørgsmål til diskussion i grupperne og en referenceliste. 

DGE-modulerne kan gennemføres i en DGE-gruppe, supervisionsgruppe eller lignende, hvor I mødes omkring jeres faglige udvikling.

Gruppen skal bestå af min. 5 personer. PLO anbefaler, at I er 5-10 læger om modulerne, da det faglige udbytte kan blive mindre, hvis I er for få eller for mange. Modulerne kan gennemføres på 3 timer.

For at I som gruppe kan gennemføre et DGE-modul, skal én i gruppen have gennemført et facilitatorkursus. Det sikrer, at I som gruppe får mest mulig læring ud af modulerne.

Du kan læse mere om DGE-modulerne på PLO’s hjemmeside her