Efteruddannelse: DGE

Efteruddannelse og DGE

Decentraliseret Gruppebaseret efteruddannelse (DGE) er en mulighed for efteruddannelse, som er beskrevet i overenskomsten. Det er en efteruddannelsesform, der foregår i mindre grupper på 6-12 og som skal afholde minimum 4 møder om året. Hver gruppe skal udpege en gruppeleder for gruppen. Der er både supervisionsgrupper og emnegrupper. KEU beslutter, hvilket beløb der afsættes til DGE-grupper, som de kan bruge til deres efteruddannelse – på nuværende tidspunkt er afsat 15.000 kr. årligt som ramme for hver DGE-gruppe. Der er jf. overenskomsten ansat to lægelige Efteruddannelsesvejledere, hvoraf den ene er Efteruddannelseskoordinator og mødes i nationalt regi med de 4 øvrige Efteruddannelseskoordinatorer i Danmark.

Kontaktpersoner for DGE-Sjælland

Administration, Anja Jensen Tlf : 9356 6670 Mail : [email protected]

Efteruddannelsesvejleder, Andreas Heltberg Tlf : 2441 2624 Mail : [email protected]

Efteruddannelsesvejleder, Kenda Christensen Tlf : 6127 6090 Mail : [email protected]

Efteruddannelsesvejleder, Rune Ahrensberg Tlf : 6169 6140 Mail : [email protected]