SGE – Systematisk Gruppe-baseret Efteruddannelse

PLO-E har udviklet et koncept, som giver dig mulighed for at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe.

Gruppen skal bestå af min. 5 personer. PLO anbefaler, at I er 5-12, da det bidrager til en god gruppedynamik, og det er svært at facilitere en gruppe på mere end 12.

Gruppen vil få tilsendt materiale som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne. Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis.

For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have gennemført et facilitatorkursus.

Du kan læse mere om SGE på PLO-E’s hjemmeside her