Efteruddannelses-midler

Nyt om beløbsgrænser til DGE-grupperne

På baggrund af OK 22 ændres der i muligheden for tilskud til DGE-arbejdet.

Fremadrettet har alle DGE-grupper i Region Sjælland 15.000 kr. at arbejde for årligt, men med mulighed for ansøge om en forhøjelse af beløbet til 30.000 kr.

Ansøgningen er en mail til jeres vejleder med en beskrivelse af, hvorfor der søges om en forhøjelse. Der skal søges årligt

Kontaktoplysningerne på jeres kollegaer og vejledere er:

I nedenstående skema kan du se midler til rådighed i DGE-ordningen