Efteruddannelses-midler

I nedenstående skema kan du se de personlige efteruddannelses-midler for praktiserende læger i region sjælland.