POL-S

Effektive møder

Få inspiration og sparring til at holde kortere og mere effektive møder.

Personalemøder kan være tidsrøvere, holdeplads for brok og uden virkning – hvem har gavn af det?  Få inspiration og sparring til at holde kortere og mere effektive møder, så I går inspirerede og opløftende derfra – det bidrager til arbejdsglæde og udvikling.

Oplever du, at jeres arbejdsplads bruger for meget tid på møder med et for lille udbytte, eller bruges der for lidt tid på møder, så spørgsmål af fælles interesse afklares ”drypvis”, og det giver anledning til uklarhed og misforståelser?

Som en hjælp til at drøfte om jeres møder er effektive, kan du med fordel anvende skemaet ”Effektive møder” som inspiration og overvejelse. Skemaet gør det klart, hvilke møder I internt afholder, hvilke emner der bliver drøftet, og om indholdet er målrettet deltagerkredsen.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på mail [email protected] eller telefon: 9356 6670