Ledelse i praksis –ledelseskursus

Ledelse i praksis

POL-S udbyder løbende ledelseskursus, som bygges op omkring jeres aktuelle problemstillinger, som I møder i hverdagen.

Kursets opbygning:

  • Der udarbejdes en individuel personprofil over nettet (Link sendes efter tilmeldingen).
  • Holdet mødes til et fælles introduktionsmøde, som primært ligger om eftermiddagen/aftenen (17-20).
  • Sammen med klinikken arrangereret konsulentbesøg, hvor der tilbagemeldes individuelt og laves en fælles opsamling i klinikken.
  • Kursusdag 1+ 2 afholdes som internat (9.00-20.00 og 9.00-17.00).
  • Kursusdag 3+4 afholdes som enkelt dage. der uddeles kursusbeviser efter endt kursus (9.00-17.00)

Målgruppe
Partnerlæger i kompagniskaber samt læger i samarbejdspraksis og solopraksis.
Det største udbytte opnås, såfremt alle klinikkens ejere deltager.

Forudsætninger for deltagelse
Du/I skal have en erkendelse af behovet for at blive bedre til ledelse enten alene eller i et fællesskab. Desuden er parathed til at dele erfaringer og udfordringer fra klinikkens hverdag med kolleger nødvendig.

Praksisnær undervisning
Alle deltagere får udarbejdet en individuel personlighedsprofil. I forløbet tages udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og udviklingsønsker, og disse kobles til enkle teorier og modeller for professionel ledelse i klinikken. Emnerne er ledelse i fællesskab, personaleledelse, samarbejde, forandringsledelse samt in- og ekstern kommunikation.

Forventet udbytte
Deltagerne opbygger en større kapacitet til at lede klinikken professionelt.
Der opnås indsigt i relevante ledelsesmodeller og ledelsesværktøjer.

Pris:
Kursusafgiften vil blive opkrævet umiddelbart før kursets afholdelse.
Tilmeldingen er bindende og vi forbeholder os retten til at opkræve kursusafgiften ved afmelding.

Ønsker du at vide mere
Se aktuelle kurser under Links
Kontakt KAP-S for yderligere information via mail [email protected] eller tlf.: 9356 6670.