Forfatter: Maria Lidsmoes

Indlæg af Maria Lidsmoes.

Nyuddannede speciallæger i almen medicin inviteres til middag

Er du nyuddannet speciallæge i almen medicin? Så vil vi gerne fejre dig og dine fremtidige kolleger. Vi vil være […]

Læs mere
Hent dine akkrediteringsdokumenter hos KiAP inden den 26. februar

Hvis du i forbindelse med akkrediteringen af almen praksis i perioden 2016-2019 har benyttet det dokumentstyringssystem, som blev stillet til […]

Læs mere
Invitation til deltagelse i VIVE’S undersøgelse: Kræftudredning uden for de organspecifikke kræftpakker

VIVE søger 3-4 alment praktiserende læger, der vil deltage i deres undersøgelse. Du kan læse mere om hele baggrundet for […]

Læs mere
Invitation til webinar om erfaringer fra Bakkehuset, fredag den 4. december 2020, kl. 8.30 – 14.30

Webinaret har til formål at præsentere og belyse erfaringer, resultater og visioner fra satspuljeprojektet: Bakkehuset. Det vil være en dag […]

Læs mere
Søg puljemidler til uddannelsesstilling og kompetenceudvikling inden d. 15. maj 2020

Region Sjælland har i 2020 afsat 500.000 kr. til en pulje, der skal medvirke til at skabe attraktive uddannelsesstillinger inden […]

Læs mere
Sikre virtuelle mødelokaler til DGE-grupper

I denne tid, hvor der er begrænsninger på at kunne mødes fysisk, har vi oprettet nogle sikre virtuelle rum til […]

Læs mere
Årsberetning 2019

Til højre under links finder du årsberetning fra 2019 fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

Læs mere
Ledelse i krisetider

Under links finder du denne måneds tidsskrifte for almen praksis. Der er fuld fokus på COVID-19, og hvordan man viser […]

Læs mere
Eksempler på samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen

De sidste års arbejde i klynger har givet en masse erfaringer, som andre klynger kan blive inspireret af. KiAP har […]

Læs mere
Skriftlige instrukser i klinikken

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører i 2020 sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis. Ét af målepunkterne er instruktion og tilsyn med behandling […]

Læs mere