Datatræk og datakvalitet

Datakonsulenternes 3 gode råd :

1) Indlæs jævnligt den nyeste patientfortegnelse.

2) ICPC Diagnosekoding af jeres journalnotater. Bliv enige i praksis/klyngen om indsatsområder.

3) Indtast målinger i laboratoriekortet og brug de korrekte IUPAC koder. IUPAC koder til forløbsplaner.

Vejledninger til datatræk i dit eget lægesystem.

EG Clinea

NOVAX

XMO (kræver login)

WinPLC

Specifikke vejledninger til datatræk på polyfarmaci

EG Clinea

NOVAX

XMO (dot 6, 7 og 8)

WinPLC

MultiMed


Hvis du har lyst til sparring og en snak omkring dataudtræk muligheder og datakilder:
Så kontakt datakonsulenterne Thomas & Fritze