Patientfortegnelsen

Patientfortegnelsen

Hold dine patient-stamdata opdateret

 

Hvad er patientfortegnelsen?

Patientfortegnelsen er en liste over klinikkens tilmeldte patienter.

Når fortegnelsen indlæses i lægesystemet tilrettes stam/cpr-data på dine tilmeldte patienter – for eksempel ændres sygesikringsstatus på afdøde patienter, og fraflyttede patienter ændres til passanter.
Tilretningerne sker, for de ændringer der har været siden sidste indlæsning, og som var oplyst på udtræksdatoen (typisk den 1. i måneden).

Når du sørger for at indlæse patientfortegnelsen månedligt eller hvert kvartal (det er dit valg hvor tit du ønsker at indlæse), så sikrer du dig, at cpr-oplysningerne på dine patienter i lægesystemet er så opdaterede som muligt. Dette er en fordel, når du skal trække data i dit lægesystem, samt når du kigger i dine patientlister for f.eks. KOL, Hjerte og Diabetes via Forløbsplanmodulet.

 

Hvornår udgives patientfortegnelsen?

Èn gang om måneden – normalt den 1.

 

1) Sådan henter du patientfortegnelsen

Log på sundhed.dk med din digitale signatur (sundhedsfaglig).

Gå til Klinikadministration

 • Vælg Listevisning
 • Under Patientfortegnelse vælger du enten det nye eller det gamle format (ikonet er en diskette)
  Hvilket format du skal vælge afhænger af dit lægesystem:
  • XMO – begge formater kan bruges. Bruges det gamle format skal der være flueben i feltet ”OID”, ved det nye format skal fluebenet fjernes
  • EG Clinea – begge formater kan bruges
  • NOVAX – gammelt format (.ncd)
  • Ganglion – nyt format
  • WinPLC – nyt format
 • Vælg ”Gem” og gem patientfortegnelsen på pc’ens skrivebord

 

2) Indlæs i dit lægesystem

 

 

Første gang – eller længere tid siden sidste indlæsning?

Når du indlæser patientfortegnelsen, så indlæser du de ændringer, der har været siden sidste indlæsning.

Hvis patientfortegnelsen aldrig tidligere har været indlæst i dit lægesystem, hvis det er længe siden, eller hvis en eller flere patientfortegnelser ikke er blevet indlæst, så bør du indlæse de seneste fortegnelser i kronologisk rækkefølge, hvor du slutter med den nyeste.

Vi anbefaler, at du indlæser de seneste 4-6 patientfortegnelser svarende til rettelser fra de seneste 4-6 måneder.

 

HUSK at slette filen med patientfortegnelsen!

Efter indlæsning skal filen med patientfortegnelsen ikke bruges længere, og da den indeholder personfølsomme data, må den ikke ligge på skrivebordet.

Derfor skal du huske, at slette filen fra skrivebordet på din pc og efterfølgende også huske at slette den fra papirkurven på din pc.
TIP: Slet filer uden om Papirkurven ved at trykke på knapperne SHIFT + DELETE så slettes den helt uden om papirkurven.