Teamviewer fjernsupport
Datakonsulenter

Forløbsplaner

Forløbsplaner – få gratis brush-up eller opstartshjælp fra datakonsulenten.

Forløbsplaner for hhv. Hjerte, KOL og Diabetes har til formål at give patienter et bedre overblik over deres behandlingsforløb. Planen udarbejdes af patientens egen læge og udformes med det formål, at bidrage til at styrke patientens egen omsorg og kontrol med egen sygdom. Forløbet skal tage udgangspunkt i patientens egne ressourcer og motivation.

forløbsplaner

Book gratis undervisning via Datakonsulenterne

Thomas Steen Nielsen, Tlf : 51 68 02 85

Fritze Flink, Tlf : 25 60 33 71

Mail: [email protected]

 

Er din praksis godt i gang med de 3 forløbsplaner, eller har I brug for lidt starthjælp eller en bruch up, så kontakt én af vores to datakonsulenter og book et gratis 1½ – 2 timers møde.

Alle i din praksis kan deltage, og undervisningen tager udgangspunkt i egne data og eget lægesystem. Er mødet virtuelt anbefaler vi max 3 deltagere, er mødet fysisk har vi ingen begrænsninger på deltagerantallet.

De mest stillede spørgsmål kommer vi rundt om i undervisningen:

  • Hvad får vi som praksis ud af arbejdet med forløbsplaner?
  • Hvorfor skal vi lave forløbsplaner, og kan vi lade være med at lave planerne?
  • Hvem opretter forløbsplanerne, og hvordan skal vores arbejdsgange være?
  • Hvor ryger data hen, og hvem kan se dem?
  • Hvordan hænger det sammen med kronikerhonoraret?
  • Når vi laver en forløbsplan, har vi så samtidigt lavet en RKKP indberetning?

 

Dine patienter har også mulighed for at se deres plan via Min Læge App. Der arbejdes løbende på at forbedre patientens digitale forløbsplan, der er blandt andet et arbejde i gang med at udvikle visningen i Min Læge App som vil gøre forløbsplanen mere interaktiv og levende.

Husk også facebookgruppenForløbsplaner i almen praksis” hvor du har mulighed for at stille spørgsmål, eller hvis du har kommentarer, tips eller forslag til ændringer eller forbedringer, så er her muligheden for at være i dialog med dine kolleger!

 

Nyttige links:

 

Videoguides – kom godt i gang med digitale forløbsplaner