Afhængighedsskabende medicin

DGE pakke Sidst revideret 06. jul. 2022

Kort introduktion til pakken

Afhængighedsskabende medicin har for øjeblikket stort fokus politisk og i medier. Styrelsen for Patientsikkerhed har skærpet kravene omkring udskrivelse af disse præparater, ligesom tilsyn med ordination og procedurer på dette område, er på listen over målepunkter for almen praksis.

Området kan være udfordrende og ressourcekrævende, og mange af patienterne kan være nervøse for at blive trappet ud af den medicin, de måske har fået i mange år.

Hvorfor er dette vigtigt?

Unødig medicinering med afhængighedsskabende medicin kan have store konsekvenser for den enkelte patient. Redskaber som kan hjælpe patienterne med udtrapning er derfor væsentlige.

Hvad kan I forvente?

Erfaringsudveksling med kollegaer om udtrapning af afhængighedsskabende medicin samt håndtering af patientgruppen.

Forberedelse

Inden DGE-mødet fremsendes en anonym patientcase.

Metode og materiale

DGE-mødet faciliteres af en farmaceut eller læge fra Lægemiddelenheden, som samtidigt vil bidrage med input til håndtering af afhængighedsskabende medicin. Lægemiddelenheden medbringer relevante data.

Der tages udgangspunkt i egne data på området samt cases, hvorfor omdrejningspunktet er diskussion af medbragte konkrete cases i gruppen.

Undervisningen kan eventuelt gennemføres som en Q-cirkel, hvilket skal aftales med underviser inden mødet.

Der er mulighed for deltagelse af praksispersonale.

Opsamling på drøftelse

  • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
  • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
  • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet?
  • Hvad tager I med hjem til praksis?

Pris

gratis

Varighed

2-2,5 time

Pakkeudbyder

Denne pakke udbydes af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Lægemiddelenheden på telefon 2917 8236 eller mail [email protected]

For dataudtræk:

Vejledninger til udtræk i lægesystemerne:

Clinea

XMO

Novax

A-data

Ganglion

Kort introduktion til pakken

Afhængighedsskabende medicin har for øjeblikket stort fokus politisk og i medier. Styrelsen for Patientsikkerhed har skærpet kravene omkring udskrivelse af disse præparater, ligesom tilsyn med ordination og procedurer på dette område, er på listen over målepunkter for almen praksis.

Området kan være udfordrende og ressourcekrævende, og mange af patienterne kan være nervøse for at blive trappet ud af den medicin, de måske har fået i mange år.

Hvorfor er dette vigtigt?

Unødig medicinering med afhængighedsskabende medicin kan have store konsekvenser for den enkelte patient. Redskaber som kan hjælpe patienterne med udtrapning er derfor væsentlige.

Hvad kan I forvente?

Erfaringsudveksling med kollegaer om udtrapning af afhængighedsskabende medicin samt håndtering af patientgruppen.

Forberedelse

Inden DGE-mødet fremsendes en anonym patientcase.

Metode og materiale

DGE-mødet faciliteres af en farmaceut eller læge fra Lægemiddelenheden, som samtidigt vil bidrage med input til håndtering af afhængighedsskabende medicin. Lægemiddelenheden medbringer relevante data.

Der tages udgangspunkt i egne data på området samt cases, hvorfor omdrejningspunktet er diskussion af medbragte konkrete cases i gruppen.

Undervisningen kan eventuelt gennemføres som en Q-cirkel, hvilket skal aftales med underviser inden mødet.

Der er mulighed for deltagelse af praksispersonale.

Opsamling på drøftelse

  • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
  • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
  • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet?
  • Hvad tager I med hjem til praksis?

Praktiske oplysninger

Pris

gratis

Varighed

2-2,5 time

Pakkeudbyder

Denne pakke udbydes af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Lægemiddelenheden på telefon 2917 8236 eller mail [email protected]

For dataudtræk:

Vejledninger til udtræk i lægesystemerne:

Clinea

XMO

Novax

A-data

Ganglion