Medicingennemgang og seponering

DGE pakke Sidst revideret 06. jul. 2022

Kort introduktion til pakken

Hvorfor er det så svært at seponere medicin?

Vi har sikkert alle, ved gennemgang af en patients medicin, fundet præparater, som vi tænker burde være stoppet for længe siden. Måske har du fået tilsendt lister over patienter, der får mere end seks præparater og tænkt – ”så mange? ”

Med denne pakke arbejder vi med systematisk medicingennemgang og sparring til specifikke patienters medicinering.

 

Hvorfor er dette vigtigt?

Korrekt medicinering er essentiel for vores patienters sundhed og sikkerhed.

Hvad kan I forvente?

Du kan forvente praktiske værktøjer til systematisk medicingennemgang og blive klædt bedre på til beslutning om og gennemførsel af seponering af medicin.

Forberedelse

Inden DGE-mødet fremsendes en anonym patientcase med medicinliste, hoveddiagnoser, kort sygehistorie, køn og alder.

Metode og materiale

DGE-mødet faciliteres af en farmaceut eller læge fra Lægemiddelenheden.
På DGE-mødet vil du blive præsenteret for værktøjer til medicingennemgang og seponering, samt få viden om de hyppigste ændringer, som ses ved medicingennemgang af især ældre polyfarmacipatienters medicin.

Der vil være en diskussion af, hvordan medicingennemgang kan organiseres i praksis, og du vil få udleveret en vejledning om, hvordan du finder polyfarmacipatienter i dit lægesystem.
Udgangspunktet er diskussion i gruppen af medbragte konkrete cases.

Lægemiddelenheden medbringer relevante data.

Opsamling på drøftelse

• Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
• Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
• Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet?
• Hvad tager I med hjem til praksis?

Pris

gratis

Varighed

2 - 2,5 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke udbydes af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Lægemiddelenheden på telefon 2917 9236 eller mail [email protected]

For dataudtræk:

Vejledninger til udtræk i lægesystemerne:

Clinea

XMO

Novax

A-data

Ganglion

Kort introduktion til pakken

Hvorfor er det så svært at seponere medicin?

Vi har sikkert alle, ved gennemgang af en patients medicin, fundet præparater, som vi tænker burde være stoppet for længe siden. Måske har du fået tilsendt lister over patienter, der får mere end seks præparater og tænkt – ”så mange? ”

Med denne pakke arbejder vi med systematisk medicingennemgang og sparring til specifikke patienters medicinering.

 

Hvorfor er dette vigtigt?

Korrekt medicinering er essentiel for vores patienters sundhed og sikkerhed.

Hvad kan I forvente?

Du kan forvente praktiske værktøjer til systematisk medicingennemgang og blive klædt bedre på til beslutning om og gennemførsel af seponering af medicin.

Forberedelse

Inden DGE-mødet fremsendes en anonym patientcase med medicinliste, hoveddiagnoser, kort sygehistorie, køn og alder.

Metode og materiale

DGE-mødet faciliteres af en farmaceut eller læge fra Lægemiddelenheden.
På DGE-mødet vil du blive præsenteret for værktøjer til medicingennemgang og seponering, samt få viden om de hyppigste ændringer, som ses ved medicingennemgang af især ældre polyfarmacipatienters medicin.

Der vil være en diskussion af, hvordan medicingennemgang kan organiseres i praksis, og du vil få udleveret en vejledning om, hvordan du finder polyfarmacipatienter i dit lægesystem.
Udgangspunktet er diskussion i gruppen af medbragte konkrete cases.

Lægemiddelenheden medbringer relevante data.

Opsamling på drøftelse

• Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
• Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
• Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet?
• Hvad tager I med hjem til praksis?

Praktiske oplysninger

Pris

gratis

Varighed

2 - 2,5 timer

Pakkeudbyder

Denne pakke udbydes af KAP-S i samarbejde med Lægemiddelenheden.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Lægemiddelenheden på telefon 2917 9236 eller mail [email protected]

For dataudtræk:

Vejledninger til udtræk i lægesystemerne:

Clinea

XMO

Novax

A-data

Ganglion