Efteruddannelse: DGE

Hjælp til DGE

Her kan du finde hjælp og vejledninger til DGE-sjaelland.dk og svar på spørgsmål vedr. DGE.

Får du ikke svar på dit spørgsmål, kan du finde kontaktoplysninger til DGE-sekretariatet nederst på siden.

Vejledninger til DGE-Sjaelland.dk

Sådan opretter du dig som bruger på DGE-Sjælland.dk

 • Send en mail til DGE-administrationen på [email protected] med følgende oplysninger og skriv at du gerne vil oprettes som bruger.
  • Fulde navn
  • Mail, der ønskes brugt ved DGE (Vi ser helst ikke at der bruges en praksismail)
  • medlemsnummer i Lægeforeningen.
 • DGE-sekretariatet opretter dig som bruger og du vil modtage en mail med login oplysninger.

Sådan gør du:

 • Du skal være logget ind på DGE-Sjælland.
 • Klik på “DGE” øverst i det grønne banner.
 • Klik på “Opret ny DGE gruppe”.
 • Udfyld felterne med
  • Gruppenavn
  • Gruppetype
   • Juniorgruppe (vælg denne gruppe, hvis gruppen består af fase 1, 2 og 3 læger)
   • Emnegruppe
   • Supervisionsgruppe
  • Antal møder pr. år (Der skal min afholdes 4 møder om året).
  • Gruppelederens oplysninger
   • Medlemsnummer i lægeforeningen
   • Fuldt navn
   • Adresse
   • Postnr/by
   • E-mail
   • Mobilnr.
  • Kasserens oplysninger (Det kan godt være de samme oplysninger som gruppelederen)
   • Medlemsnummer i lægeforeningen
   • Fuldt navn
   • Adresse
   • Postnr/by
   • E-mail
   • Mobilnr.
  • Medlemmernes oplysninger (Der skal være mellem 6-12 medlemmer i en gruppe. Kun læger med medlemsnummer i lægeforeningen kan registreres).
   • Medlemsnr. i lægeforeningen
   • Fuldt navn
   • E@mail
   • Region
   • Medlemskab (Alm. Praktiserende læge, Fase 1-2-3 eller Senior (Pensioneret ))
   • Ydernummer
   • Kommune
  • Afslut ved at indtaste din mailadresse i feltet og klik på “send registrering”. Registreringen sendes til DGE-sekretariatet som opretter gruppen. Har du ikke udfyldt felterne tilstrækkeligt, vil du blive kontaktet af DGE-sekretariatet.  Du vil modtage en besked, når gruppen er oprettet.

Gruppen skal holde mindst 4 møder om året. Planlæg møderne i god tid sammen med gruppen og skab overblik fra start.

Sådan gør du:

 1. Du skal være logget ind på DGE-Sjælland.
 2. Du skal stå som gruppeleder for gruppen. Gør du ikke det, men er gruppeleder, skal du sende en mail til DGE-sekretariatet.
 3. Når du er logget ind, kan du i venstre side se en grøn kasse. I kassen står alle de grupper du er medlem af. Klik på den gruppe du vil redigere/opdatere – du returneres nu på gruppens ”hjemmeside”.
 4. På gruppens hjemmeside under ”kommende møder” kan du tilføje et møde. Klik på den røde knap med det grønne +.
 5. Udfyld felterne.
  • Emne.
  • Tid og sted og mødets varighed.
  • Foredragsholder og kontaktoplysninger – husk at få accept af foredragsholderen til at anbefale ham/hende til andre.
  • Statistisk kodninger (dette felt behøves ikke).
  • Beskriv mødet.
  • Det er muligt at vedhæfte dokumenter til mødet, hvis dette skulle være aktuelt.
 1. Husk at gemme – ellers skal du starte forfra.

 

Sådan, nu har du oprettet dit møde

Før du kan sende en faktura og anmode om refusion for udlæg, skal mødet være evalueret, og der skal være registreret fremmøde.

Sådan gør du:

 1. Du skal være logget ind på DGE-Sjælland.
 2. Du skal stå som gruppeleder for gruppen. Er du ikke registreret som gruppeleder, men er det, skal du sende en mail til [email protected].
 3. Når du er logget ind, kan du i venstre side se en grøn kasse. I kassen står alle de grupper du er medlem af. Klik på den gruppe du vil redigere/opdatere – du returneres nu til gruppens ”hjemmeside”.
 4. Når dato og tidspunkt for gruppemøde nås, popper mødet automatisk op under ”afholdte møder”.
 5. Klik på ”Evaluer”, under ”afholdte møder”.
 6. Billedet fra du oprettede mødet popper op. Der er nu tilføjet et stort gult felt, hvor evalueringen foregår.
 7. Udfyld felterne. Det er muligt at anbefale emnet eller foredragsholder til de andre grupper. Husk at du skal have foredragsholders accept, inden du anbefaler ham/hende.
 8. Husk at gemme ellers skal du starte forfra.

Sådan, nu har du evalueret dit DGE-møde.

Før du kan sende en faktura og anmode om refusion, skal mødet være evalueret, og der skal være registreret fremmøde.

Sådan gør du:

 1. Følg vejledningen om at evaluere mødet, hvis dette ikke er gjort. Efterfølgende kan du registrere fremmøde.
 2. Klik på knappen ”fremmøde, som sidder under ”Afholdte møder”
 3. Marker de gruppemedlemmer, som har deltaget i mødet.
 4. Klik på “disketterne” for at gemme.

Sådan. nu har du registreret fremmøde

Før du kan oprette en refusionsfaktura, skal følgende være udført

 • Du skal være logget ind,
 • Du er gruppeleder eller kasserer
 • DGE-mødet er oprettet
 • DGE-mødet er evalueret
 • Der er registreret fremmøde for DGE-mødet.

Følg vejledningerne for ovenstående før du fortsætter med denne vejledning.

Sådan gør du:

 1. Du skal ind på gruppens hjemmeside
 2. midt på siden ses en grøn bjælke “Refusionsfaktura til udbetaling”. Under bjælken finder du en rød knap med et grønt +. Klik på den.
 3. Der vises et skema, som skal udfyldes
  • Vælg det møde refusionsfakturaen omhandler.
  • Giv din faktura et nummer (nummerisk)
  • Vælg fakturaens dato
  • indtast CPR eller CVR (hvis du indsender faktura som privatperson skal du anføre CPR nummer i formatet ddmmåånnnn UDEN bindestreg. Hvis du indesender faktira fra et firma sal du angive firmaets 8-cifret CVR nummer)
  • Navn
  • Adresse
  • postnummer /by
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Bank registreringsnummer – konto
  • Udgiften deles op i 3
   • Honorar
   • Materiale
   • Kørsel
  • Bemærkningsfelt til eventuelle bemærkninger
 4. Vedhæft fakturabilag dvs. den faktura som du har fået af underviser eller superviser.
 5. Afslut og gem ved at klikke på ”indsæt”.

OBS: Mødedato + bilag + fakturanr. skal alt sammen hænge sammen. Dvs. hvis der er anført dato 01.08.2018 for afholdt møde, skal det også fremgå på fakturaen når der vælges mødedato, samt på det fakturabilag der vedhæftes.

 

Sådan, nu har du oprettet en refusionsfaktura. DGE-sekretariatet godkender og udbetaler refusionsfakturaen. DGE-sekretariatet kontakter dig, hvis der skulle være spørgsmål eller mangler til fakturaen.

 

Før der kan søges refusion for DGE-møderne fra medlemmernes selvvalgte efteruddannelseskonto, skal følgende være udført:

 • Du skal være logget ind,
 • Du skal være gruppeleder
 • DGE-mødet er oprettet
 • DGE-mødet er evalueret
 • Der er registreret fremmøde for DGE-mødet.

Følg vejledningerne for ovenstående før du fortsætter med denne vejledning.

 

OBS: Fonden for almen praksis sender en dato ud, for sidste frist for indsendelse af oplysninger om medlemmer der ønsker refusion, til DGE-sekretariatet. DGE-sekretariatet melder datoen ud i løbet af oktober/november.

OBS: Det er præindstillet at medlemmet IKKE ønsker at få refusion fra sin selvvalgte efteruddannelses konto. Hvis dette ikke ønskes ændret, skal du ikke gøre yderligere.

OBS: Vejledningen skal følges for hvert møde, hvor der ønskes refusion.

 

 1. Klik på knappen ”fremmøde, som sidder under ”Afholdte møder”
 2. Ud for de gruppemedlemmer, som har deltaget i mødet, ses en lille blyant. Når der klikkes på den, får du lov til at redigere medlemmet.
 3. Det er præindstillet at medlemmet IKKE ønsker at få refusion fra sin selvvalgte efteruddannelses konto. Klik af hvad medlemmet ønsker
  • Refusion til praksiskonto
  • Refusion til privatkonto
 4. Afslut ved at klikke på gem

Sådan, nu har du søgt refusion for mødet for gruppemedlemmet.

 

TIP: Det er en god ide at registrere fremmøde og vælge refusion for medlemmerne på mødet. 

Før du kan genregistrere gruppen skal følgende være udført

 • Du skal være logget ind,
 • Du er gruppeleder
 • Du er gået ind på den aktuelle gruppes hjemmeside

Følg vejledningerne for ovenstående før du fortsætter med denne vejledning.

For at få udbetalt gruppens årlige rådighedsbeløb, skal gruppelederen, hvert år inden d. 31. december, gå ind på DGE-sjaelland.dk og genregistrere de grupper han/hun er gruppeleder for.

 

Sådan gør du:

 1. I venstre side under gruppens medlemmer ses en kasse der hedder “Aktiveringer”
 2. Klik på den røde kanp med det grønne + under ”aktiveringer”.
 3. Knapperne ”fortryd” og ”Aktivér gruppen” kommer frem.
 4. For at genregistrere gruppen, skal du klikke på ”Aktivér gruppen”.
 5. Der fremkommer en log, så det er muligt at se, hvornår du sidst har genregistreret gruppen.

Før du kan oprette en refusionsfaktura, skal følgende være udført

 • Du skal være logget ind,
 • Du er gruppeleder eller kasserer
 • Vælg din gruppe og gå til gruppens hjemmeside

Følg vejledningerne for ovenstående før du fortsætter med denne vejledning.

 1. Øverst på siden ses en grøn bjælke, der hedder “Gruppens data”.
 2. I højre side af bjælken, ses et lille vindue, som du skal klikke på. Bjælken vil herefter folde sig ud.
 3. Under fanen ses 4 røde faner. Den 3. røde bjælke hedder “Kontaktåerson, Kasserer og EUV”. Herunder kan du se hvem der er gruppens efteruddannelsesvejleder.

Ja, det må de gerne.

Antallet af fælles DGE-møder, må dog ikke overstige halvdelen af gruppens møder.

Ex. Hvis gruppen holder 4 møder årligt, må der således kun afholdes 2 fællesmøder.

Vi har lavet en skabelon, som indeholder alle de oplysninger vi spørger efter, når du opretter en faktura på DGE-Sjælland.dk.

Du kan gemme filen og skrive i den, eller printe og skrive direkte. Du finder fakturaskabelonen lige her.

For at se gruppens rådighedsbeløb.

 • Du skal være logget ind,
 • Du er gruppeleder
 • Du er gået ind på den aktuelle gruppes hjemmeside
 • Du har genregistreret gruppen.

Følg vejledningerne for ovenstående før du fortsætter med denne vejledning.

For at få udbetalt gruppens årlige rådighedsbeløb, skal gruppelederen, hvert år inden d. 31. december, gå ind på DGE-sjaelland.dk og genregistrere de grupper han/hun er gruppeleder for.

Inden for den første uge i det nye år, tildeles det nye rådighedsbeløb.

 

Sådan gør du:

 1. I venstre side under gruppens medlemmer ses en kasse der hedder “Økonomi i år”

 • “Tilskud årligt MAX” er gruppens tildelte rådighedsbeløb.
 • “I alt rest” er gruppens resterende rådighedsbeløb. Refusionsfakturaer som endnu ikke er godkendt af admin, er trukket fra under dette punkt, så gruppelederen, hele tiden kan følge med i gruppens aktuelle økonomi.

Sådan retter du oplysninger i en refusionsfaktura, som afventer en godkendelse.

 • Du skal være logget ind,
 • Du er gruppeleder
 • Du er gået ind på den aktuelle gruppes hjemmeside

Følg vejledningerne for ovenstående før du fortsætter med denne vejledning.

 • Rul ned til den grønne bjælke “Refusionsfaktura til udbetaling”.
 • klik på blyanten, der sidder til højre

 • Billedet fra da du oprettede fakturaen, folder sig ud og du kan nu redigere oplysningerne.
 • Afslut ved at klikke på “gem” eller fortryd ved at klikke på “afbryd”. “Gem” og “afbryd” knapperne kommer frem under billedet redigeringsbilledet.

Spørgsmål til DGE

For at etablere en DGE-gruppe er der en række krav, der skal opfyldes. Se dem herunder:

 • Gruppen skal have 6-12 medlemmer. Kun læger med ydernummer kan registreres.
 • Gruppen skal ha en gruppeleder.
 • Det tilstræbes at der afholdes mindst 4 møder pr. år.
 • Grupper er velkomne til at holde møder med andre DGE-grupper. Dog må antallet af fællesmøder ikke overstige halvdelen af gruppens møder. Fx hvis gruppen holder 4 møder om året, må kun 2 af disse afholdes som fællesmøder.
 • Registrering af gruppen ved oprettelse og genregistrering ved årsskiftet. Registreringen er en forudsætning for, at gruppen kan modtage støtte fra DGE og lægerne kan få refusion fra egen efteruddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis.
 • Løbende registrering af aktuelle medlemmer.
 • Løbende opdatering af aktuelle medlemmernes oplysninger.
 • Evaluering af gruppens møder.
 • Udarbejdet efteruddannelsesplan.
 • Medicinalindustrien må ikke på nogen måde involveres i DGE-grupperne.
 • Grupperne må ikke modtage støtte fra firmaer eller lignende.

Ønsker du at oprette en DGE gruppe, kan du se vejledningen dette under vejledninger til DGE-sjaelland.dk

Hvis et gruppemedlem forlader gruppen, skal dette registreres på DGE-Sjælland.dk.

En DGE-gruppe består af mindst 6 medlemmer inkl. gruppelederen. Bliver gruppens medlemstal under 6 kan gruppen evt. selv finde et nyt medlem eller bede Efteruddannelsesvejlederen om hjælp.

DGE-sekretariatet kan være behjælpelig med at søge efter medlemmer.

 

Søger du en DGE-gruppe kan du gøre følgende:

 • spørge i dit lægenetværk om du kan indgå i deres DGE-gruppe
 • eller du kan tage fat i en af Efteruddannelsesvejlederne. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.
 • eller du kan samle en gruppe selv (min. 6 medlemmer). Så hvordan du opretter en gruppe under vejledninger til DGE-sjaelland.dk og “Krav til DGE-gruppen”.

Nej, enten bliver gruppen for lille eller også bliver gruppen for stor.

Fase 1-2-3 gælder som fuldgyldige medlemmer

Pensioneret læger gælder ikke som fuldgyldigt medlem.

Vedkommende kan deltage som gæst, men indgår således ikke i medlemstallet og bør udskrives af gruppen.

Ja, det kan der godt. De kan deltage som gæst.

De kan ikke blive medlem af gruppens medlemstal.

Ja, det må de gerne.

Antallet af fælles DGE møder, må dog ikke overstige halvdelen af gruppens møder.

Ex. Hvis gruppen holder 4 møder årligt, må der således kun afholdes 2 fællesmøder.

Nej, Medicinalindustrien må på ingen måde involveres i DGE-grupperne.

Der udbetales refusion fra Fonden for Almen Praksis 1 gang årligt.

Hvis et medlem ikke har modtaget refusion, som ønsket kan følgende tjekkes:

 • Tjek at der ønsket refusion for de ønskede møder på DGE-sjaelland.dk
 • Medlemmet skal tjekke sin saldo på sin selvvalgte efteruddannelseskonto.
 • Kontakt Fonden for Almen Praksis og tjek hvilken konto det er udbetalt til.

Kontaktpersoner

DGE-sekretær Anja Charlotte Jensen Tlf : 9356 6670 Mail : [email protected]

Efteruddannelsesvejleder Andreas Heltberg Tlf : 2441 2624 Mail : [email protected]

Efteruddannelsesvejleder Jakob Olsen Tlf : 4020 4468 Mail : [email protected]

Efteruddannelsesvejleder Rune Ahrensberg Tlf : 6169 6140 Mail : [email protected]