Klynger

Klyngekoordinator

Klyngekoordinator og Klyngekoordinatortræf

Er du klyngekoordinator i en klynge i Region Sjælland, kan du deltage i vores klyngekoordinatortræf. Her møder du andre klyngekoordinatorer, du kan få inspiration til emner, form og flow på møderne og du kan udveksle erfaringer med dine kolleger og KAP-S.

Vi holder løbende klyngekoordinatortræf, hold dig opdateret under kurser og arrangementer her på vores hjemmeside.

Hjælp til klyngemøder

KAP-S kan yde konkret hjælp til eventuelt yderligere data på det valgte område samt hjælp med grafisk fremstilling af tilsendte data fra klyngemedlemmerne.

Du kan kontakte KAP-S via mail: [email protected] både ift. sparring om yderligere data samt grafisk fremstilling.

KAP-S kan desuden yde sparring omkring klyngemødet herunder tips og tricks til facilitering af mødet samt konkrete værktøjer til, hvordan klyngemedlemmerne kan gå hjem og arbejde videre med det valgte område i praksis.

Specielt har KAP-S udviklet Modul-modellen indenfor osteoporose, stofskifte og hypertension. Et af Modul-modellens moduler er et implementeringsprojekt som hjælper praksis med at få fælles viden om emnet samt en struktur, så personalet kan udføre ukomplicerede årsstatus på de tre områder på lægens ansvar.

Du kan kontakte KAP-S via mail: [email protected] både ift. yderligere data, grafisk fremstilling samt sparring og/eller facilitering. Implementeringsprojekter rekvireres via [email protected].

Skal klyngen arbejde med et emne indenfor medicinområdet anbefaler vi, at kontakte Lægemiddelenheden, der kan yde hjælp og sparring samt deltage på klyngemøderne. Du kan kontakte Lægemiddelenheden via mail: [email protected].

Starthjælp

Skal du i gang med oprettelsen af jeres klynge, har vi udarbejdet en pixi-vejledning, der guider dig igennem trin for trin om, hvordan du gør, og hvad du skal være opmærksom på. Yderligere hjælp kan findes på KiAP´s hjemmeside.

Ligeledes har vi udarbejdet guides for dataudtræk i de enkelte lægesystemer – se “Dataudtræk – fra data til kvalitet” og “Datatræk og datakvalitet” . De tager alle udgangspunkt i nogle konkrete klyngepakker, og giver et godt indblik i fremsøgning af data på eksempelvis diagnosekode eller ATC-kode.