Klynger

Klynger

KAP-S er DIN indgang til klyngearbejdet, og vi er klar til at understøtte processen både i etableringsfasen, facilitering af jeres klyngemøder, samt i arbejdet med at bruge data til at understøtte kvalitetsudvikling.