klynger
Klynger

Klynger

KAP-S bistår kvalitetsklyngerne med sparring, færdige klyngepakker, hjælp til dataudtræk mm. I KAP-S har vi lægelige konsulenter, datakonsulenter samt mulighed for at trække på Lægemiddelenheden, som kan komme ud til jer i klyngerne og understøtte jer i arbejdet med at omsætte data til kvalitet. Dette vil være i en vekselvirkning mellem møder i klyngerne og indsatser hjemme i klinikken og i samarbejde med jeres praksispersonale. Via POL-S (Praksis, Organisation og Ledelse i Sjælland) kan i få hjælp til at understøtte den pædagogiske del til afholdelse af klyngemøder, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af møderne.