klynger
Klynger

Klyngepakker

Modul-Modellen Implementeringsprojekt

Som noget helt nyt og banebrydende har KAP-S, i forbindelse med OK22 hvor personalet kan udføre ukomplicerede årsstatus på lægens ansvar, udviklet Modul-Modellen. Du kan læse mere om Modul-Modellen her.

 

Generelt om klyngepakker

Kvalitetsklynger er faglige fællesskaber, der sætter fokus på udvikling og læring.

Vores klyngepakker er udviklet for at styrke processen med at omsætte data til kvalitet gennem udvikling og læring, og som inspiration og hjælp til klyngearbejdet.

Pakkerne bliver løbende udviklet i 3 hovedkategorier:

  • Indikatorer i forhold til anbefalinger i nye vejledninger fra DSAM (fx anbefaling om fodundersøgelse mindst én gang årligt)
  • Indikatorer for rationel farmakoterapi – knyttet til arbejdet i Lægemiddelenheden
  • Indikatorer der knytter sig til nye overenskomstkrav eller økonomi (fx OK22 hvor praksispersonale kan overtage årsstatus på definerede diagnoser)

I støttepakkerne er der konkret hjælp at hente både til den organisatoriske del, men også til den del, der helt praktisk handler om, at få meningsgivende dataudtræk fra eget IT-system.

KAP-S arbejder løbende med at udvikle flere pakker, som nemt kan tages i brug. Vi modtager meget gerne feedback på de enkelte pakker og ideer til nye pakker.