KEU
KAP-S

KEU

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland (KEU) er nedsat i henhold til §§ 115, 116 og 117 i Overenskomst for almen praksis i ”Landsoverenskomst om almen lægegerning”, april 2006 som et underudvalg under Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Sjælland

KEU er sammensat med repræsentanter fra PLO Sjælland og Region Sjælland.
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget skal overordnet set fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i Region Sjælland. Herudover skal udvalget:

 • tilskynde til og iværksætte konkrete udviklingsprojekter med deltagelse af de almen praktiserende læger i Region Sjælland
 • bidrage til implementering af centralt aftalte vejledninger og projekter, der sigter mod at fremme kvalitetsudvikling og efteruddannelse af almen praktiserende læger
 • formidle information til almen praktiserende læger om initiativer iværksat af KEU, af Fonden for Almen Praksis samt af andre centrale aktører
 • tilvejebringe og formidle relevante oplysninger, som kan bruges til kvalitetsudvikling i den enkelte praksis
 • medvirke til, at almen praktiserende læger kan deltage i tværfaglig kvalitetsudvikling mellem almen praksis og sygehusene i samarbejde med praksiskonsulentordningen
 • medvirke til fortsat kvalitetsudvikling på lægemiddelområdet
 • medvirke til at opnåede resultater fra såvel lokale projekter som projekter i andre regioner udbredes
 • medvirke til tværfaglig kvalitetsudvikling i primærsektoren i relation til det faglige samarbejde mellem almen praksis og dennes naturlige samarbejdspartnere
 • medvirke til udvikling af den forebyggende indsats i almen praksis

Møder

KEU holder ca. 4 møder om året. Møder i 2022 er fordelt således:

 • d. 16. juni 2022
 • d. 11. oktober 2022
 • d. 10. november 2022

Handleplan

KEU udarbejder hvert andet år en handleplan, som beskriver, hvilke indsatsområder udvalget har valgt og hvilke aktiviteter, der planlægges iværksat indenfor de enkelte indsatsområder for den kommende 2 års periode. Se handleplanen under links.