POL-S

MUS – samtaler der løfter

Ved målrettet brug af MUS løftes trivsel, motivation og produktivitet – til gavn for hele klinikken.

For at der skal være værdi af MUS, kræver det en bevidst forberedelse og en struktureret opfølgning. Det handler om forventningsafstemning både fra leder og medarbejder. De centrale spørgsmål er:

  • Hvor vil vi gerne hen det kommende år?
  • Hvad er vores vurdering af indsats og resultater i det forgangne år?

Formålet

Når formål er kendt og klart af alle på klinikken, er det lettere at gennemføre en god MUS. Når opfølgningen sker som aftalt, så er MUS med til at skabe værdi for klinikken. Uden opfølgning kan det nemt blive spild af tid, og det kan give anledning til frustration og manglende motivation hos medarbejderne. Ved at have en samtale af ca. en times varighed med sin leder, om hvordan medarbejderen udfører sine opgaver og indfrier klinikkens behov, skabes der værdi for klinikken.

Skemaer

Det gode MUS skema er det, der passer til jeres værdier og jeres hverdag – og det må gerne være så enkelt og overskueligt som muligt.

Det skal være skemaer for samtalernes skyld – og ikke samtaler for skemaernes skyld! Måske lyder det tidskrævende, men faktisk bruges der mindre tid på MUS, når en aftalt og velstruktureret plan følges.
Det gode forarbejde bidrager til, at tiden brugt er en god investering. Vi har et tilbud om at designe jeres eget enkle skema – det er nemt og gratis.

Kontakt POL-S 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte chefkonsulent Sonja Rasmussen via mail [email protected] eller telefon: 9356 6670