POL-S

Nyt fra POL-S

Nyt fra POL-S – POL-S tilbyder workshop om trivsel og psykisk arbejdsmiljø 

Nu kan du også bestille en workshop til klinikken om ”trivsel og psykisk arbejdsmiljø ”. Her arbejder vi med de 6 nye dialogkort, som POL-S har udviklet. Udbyttet vil være et overblik over de personlige oplevede belastninger i det psykiske arbejdsmiljø og et bud på de 3 første skridt mod forbedring.

Mere trivsel og arbejdsglæde i klynge og klinik ​

KiAP udbyder en spændende og gennemarbejdet pakke, som vi anbefaler til klyngearbejdet:

https://kiap.dk/resources/files/klynge/klyngemateriale/klyngepakker/klyngepakke_trivsel_arbejdsglaede.pdf

POL-S tilbyder at facilitere klyngemøder, hvor I arbejder med emnet ”Trivsel og arbejdsglæde”.

Når du efter klyngearbejdet ønsker at arbejde videre med emnet hjemme i klinikken, bistår POL-S også meget gerne med enten en færdig pakke eller en særligt tilrettelagt workshop efter jeres behov og ønsker.

Vi har også værktøjer, som du kan hente her:

https://kap-s.dk/praksisudvikling/arbejdsglaede/

 

Vanskelige samtaler 

POL-S har gode råd  om vanskelige samtaler og nye skabeloner til forbedring af vanskelige samtaler. Du kan bestille videomøde med  sparring om, hvordan du kommer bedre igennem de nødvendige og vanskelige samtaler.

Proaktiv ledelse under coronakrisen 

Coronakrisen stiller store krav til os alle.
Som praktiserende læge står du særligt overfor det krav, at du som leder skal byde ind med proaktiv ledelse.
Når indtjeningen falder drastisk, og medarbejdere og patienter har en markant anderledes adfærd, så skal du som leder kommunikere og agere tydeligt og rettidigt.
Der er scenarier, der skal drøftes nu. Der er svære og måske ubehagelige beslutninger, du som leder ikke kan komme udenom. I en krisesituation er det særlig vigtig, at du som leder fremstår og handler med ro, overblik, overskud og optimisme.
Dette kan være lettere sagt end gjort, for du er selv i særlig belastet situation. Der er spørgsmål, du ikke har svar på, fremtiden er usikker, og du har dine bekymringer.
Du kan bruge dette skema til at skabe dig et overblik over, hvad der belaster dig mest lige nu. 

Oplevelsen af tab af kontrol kan tage over og føre til en personlig afmagtsfølelse.
Ledelsesmæssig afmagt og passivitet kan få problemerne til at eskalere og gøre situationen mere kritisk end nødvendigt. Her er det et godt tip at sortere de aktuelle påvirkninger i to grupper, nemlig 1) hvad er et vilkår, jeg ikke kan påvirke og derfor må lære at acceptere og 2) hvad kan jeg gøre noget ved.
Du kan bruge denne model til at skabe dig et overblik, som klæder dig på til proaktiv ledelse. 

 

Ny POL-S skabelon

Mangler klinikken inspiration til afholdelse af personalemøder, der på en time giver gensidig og relevant information og inspiration, der både styrker arbejdsglæde og effektivitet, så er der hjælp at hente.

På vores hjemmeside er der kommet en ny skabelon, der kan hentes og bruges direkte. Husk det er altid muligt at få sparring fra POL-S koordinator om, hvordan I holder gode møder der skaber fremdrift og sammenhold.

Har du bedst tid til at tale, når du er færdig med patienterne, så kan du på mail [email protected] bestille en sen eftermiddags telefonsamtale.

 

Guide til personalemøde, en hjælp til strukturering og forventningsafstemning

POL-S har udviklet en skabelon til dig, der ønsker et overblik over vigtige mødeelementer.

Guiden henvender sig til mødelederen, som har ansvaret for at facilitere jeres møder på bedste vis, og dermed udnytte jeres tid bedst muligt.

Selve guiden indeholder fem mødepunkter til mødelederen, derudover er der en dagsorden som, alt efter mødets formål, kan følges samt få tilføjet flere punkter.

Guiden kan hjælpe jer med at overholde en ensartet mødestil, der skaber en strukturering og fællesforståelse for jeres møder i fremtiden.

Ydermere har den også til formål, at give alle jer deltagende inspiration til møderne samt en fælles energi, der kan være med til at styrke effektiviteten af jeres møder.

POL-S håber derfor, at skabelonen kan være med til at styrke jeres arbejdsglæde, så den også mærkes til jeres personalemøder.

 

Ledelse i praksis – bliv en bedre leder (-gruppe)

POL-S udbyder i 2019 for anden gang et ledelseskursus;  “Ledelse i praksis – bliv en bedre leder (-gruppe).”

Målgruppen for ledelseskurset er dig, som er partnerlæge i kompagniskaber, i samarbejdspraksis eller solopraksis. Vi anbefaler, at hele ledergruppen i en klinik deltager, da det kan styrke jeres ledelsesgruppe og jeres forståelse og samarbejde med hinanden og personalet.

Det er et tilbud om praksisnær undervisning, hvor der tages udgangspunkt i de udfordringer og fremtidsmuligheder, som du sammen med de andre deltagere vælger at bringe med ind i forløbet.

Alle får udarbejdet en individuel personlighedsprofil (Jung type indikator). Selve udarbejdelsen af den individuelle profil gøres på nettet.
Efterfølgende kommer underviseren på ledelseskurset ud til dig i klinikken med individuel feedback og med afsluttende plenumopsamling i hele ledergruppen i klinikken. Plenumopsamlingen har fokus på gruppens muligheder og udfordringer ud fra de individuelle profiler.

Du kommer gennem emner som:

  • Ledelse i fællesskab
  • Personaleledelse
  • Samarbejde
  • Forandringsledelse
  • Intern- og ekstern kommunikation

Dit udbytte af ledelseskurset vil være indsigt i relevante ledelsesmodeller og ledelsesværktøjer, et større blik for dig selv og resten af ledergruppen, herunder jeres muligheder for at løfte ledelsesopgaven endnu bedre og samtidigt øge kapaciteten til at lede klinikken.

Praktisk omkring ledelseskurset

Ulrik Lange fra konsulenthuset Cubion er underviser på ledelseskurset. Han har stor erfaring med at udvikle og gennemføre ledelseskurser for praktiserende læger.

Prisen er 2.500 kr. pr. deltager inkl. forplejning og overnatning.

Kurset søges godkendt hos Efteruddannelsesfonden som selvvalgt efteruddannelse.

Kurset starter med introduktionsmøde (fyraftensmøde) den 20. august 2019. Derefter er der heldagskurser den 4. og 5. oktober som internat, den 5. november samt den 10. december 2019.

Ledelseskurset afholdtes på Sørup Herregård.