POL-S

Arbejdsglæde

Styrk arbejdsglæden – det er en god investering

Travlhed og pres – et vilkår i klinikkernes hverdag. Arbejdsglæde er kilden til mere motivation, produktivitet og ideudvikling. Når vi er glade for at gå på arbejde, så giver vi lidt mere af os selv, og vi bidrager til et godt arbejdsklima. Vi bliver mere opmærksomme på vores kollegaer, vi giver gerne en hjælpende hånd til kollegaen, og kommer med forslag til forbedringer på arbejdspladsen. Det er den gode cirkel.

Mere opmærksomhed på arbejdsglæden

Arbejdsglæden skal have opmærksomhed – ligesom en plante, der vokser ved at få vand og gødning. Ved manglende opmærksomhed på arbejdsglæde og manglende håndtering af problemer, kan det føre til stress, dårligt arbejdsklima, dårlig opgaveløsning, øget sygefravær og dermed ekstra travlhed. Det er den onde cirkel. Situationen kan opleves som fastlåst, og det går ikke over af sig selv.

Det gode budskab er, at ofte skal der ikke så stor indsats til for at styrke arbejdsglæden.

Hvad kan der gøres?

Du kan i links her på siden se nye dialogværktøjer til arbejdsglæde og trivsel. Der er bl.a. kommet nye dialogkort, der kan bruges som strukturering af snak om trivsel.

I kan selv arbejde med værktøjerne, eller I kan bestille en workshop til klinikken om arbejdsglæde, trivsel og psykisk arbejdsmiljø, og vi tilpasser den til jeres ønsker og behov. Du kan også bestille et oplæg til din DGE-gruppe.

Kontakt POL-S 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte POL-S via mail [email protected] eller telefon: 9356 6670.