POL-S

Arbejdsglæde

Styrk arbejdsglæden – det er en god investering

Travlhed og pres – et vilkår i klinikkernes hverdag. Arbejdsglæde er kilden til mere motivation, produktivitet og ide udvikling. Når vi er glade for at gå på arbejde, så giver vi lidt mere af os selv, og vi bidrager til et godt arbejdsklima. Vi bliver mere opmærksomme på vores kollegaer, vi giver gerne en hjælpende hånd til kollegaen, og kommer med forslag til forbedringer på arbejdspladsen. Det er den gode cirkel.

Mere opmærksomhed på arbejdsglæden

Arbejdsglæden skal have opmærksomhed – ligesom en plante, der vokser ved at få vand og gødning. Ved manglende opmærksomhed på arbejdsglæde og manglende håndtering af problemer, kan det føre til stress, dårligt arbejdsklima, dårlig opgaveløsning, øget sygefravær og dermed ekstra travlhed. Det er den onde cirkel. Situationen kan opleves som fastlåst, og det går ikke over af sig selv.

Det gode budskab er, at ofte skal der ikke så stor indsats til for at styrke arbejdsglæden.

Hvad kan der gøres?

I kan bruge vores hjælpeværktøjer, herunder skemaer, til en drøftelse på et personalemøde – skemaerne er tænkt som inspiration.
I kan få gratis konsulentbistand fra POL-S til alle led i processen. Det kan f.eks. være en 3 timers workshop i klinikken, hvor I drøfter og laver aftaler om ændringer (arbejdsgange, opgaveløsning, in- og ekstern kommunikation).

Ofte kan små ændringer, der er besluttet i fællesskab, have en stor virkning for trivsel og produktivitet.