POL-S

Opgaveglidning

Intelligent opgaveglidning er en oplagt mulighed for, at lægerne kan nå at se flere patienter på en dag.

Opgaveglidning

Det er et vilkår i mange klinikker, at der er et meget stort tidspres, og patienterne oplever lange ventetider. Hvad der er intelligent opgaveløsning i jeres klinik, har I selv svaret på. Det intelligente ligger i, at I overvejer og tilrettelægger den opgaveglidning, der passer bedst til jeres patienter og personale.

Du skal investere ekstra tid i starten for at kunne høste fordelene.

Ligesom der er muligheder i opgaveglidning, er der også faldgruber. Hvis du f.eks. ikke bruger tid på tæt opfølgning i starten, kan du være usikker på, om opgaven løses i den ønskede kvalitet. En sådan usikkerhed sidder i baghovedet, og den er en stresskilde for dig som leder. Selvom andre løser opgaven, er du stadig den, der står med ansvaret.

Det personale, der har fået et større ansvar og nye opgaver, kan være usikre på, hvad der skal til, for at opgaven er løst godt. Uklarhed på ledelsens forventninger og usikkerhed i opgaveløsningen er en stresskilde, der kan lede til et dårligere psykisk arbejdsmiljø for den enkelte og dermed dårligere trivsel på klinikken. Det er dit ansvar som leder at sikre at opgavebelastningen er tilpas.

Gevinsten er dobbelt, når du har sikret løbende opfølgning

Når opgaveglidning er godt tilrettelagt, og der er afsat tid til løbende opfølgning og kompetenceudvikling, vil effektivitet og arbejdsglæde gå hånd i hånden. Fordelen er, at du som praktiserende læge får frigjort mere tid til patienter, ventetid bliver nedbragt, og du kan få en bedre Work/Life balance. Medarbejdere der efter kompetenceudvikling og tæt opfølgning står med større ansvar og nye spændende opgaver vil opleve mere arbejdsglæde.

Du kan her hente et skema med inspiration til spørgsmål, som du undervejs i processen med fordel kan stille dig selv og dine kollegaer.

Du kan også hente inspiration i det andet emne ”Arbejdsglæde”.

POL-S kommer gerne til et møde i jeres ledergrupper eller giver personlig sparring.

Kontakt KAP-S via mail [email protected], mobil 9356 6670.