Personalehåndbog

Hvorfor er det en god ide med en personale håndbog:

Med en personalehåndbog der klart og tydeligt definerer klinikkens retningslinjer, er det muligt at være på forkant med mange konflikter i forholdet til personalet.

Skrevne retningslinjer giver klarhed og mindre anledning til mistolkninger.

Det er også en god lejlighed til at få gennemgået og måske revitaliseret klinikkens holdninger til centrale personaleforhold og ved en vel tilrettelagt proces, kan det skabe mere forståelse og arbejdsglæde.

Hvad er en personalehåndbog:

  • Det er en samling af arbejdspladsens vigtigste regler og retningslinjer
  • En personalehåndbog er et supplement til gældende lov og overenskomst

Proces for udarbejdelse:

Som leder skal du overveje, hvordan og i hvilken udstrækning medarbejderne skal inddrages.

Når medarbejderne inddrages giver det større ejerskab og accept, og eventuelle uklarheder udryddes undervejs i processen.

Samtidig er det vigtigt, at ledelsens værdier og holdninger er indarbejdet i personalehåndbogen. Personalehåndbogen er et af ledelsens mange værktøjer til at signalere retning og rammer for virksomheden.

Det handler således om at finde en god balance mellem inddragelse og synlig ledelse.

Hvad bør personalehåndbogen indeholde:

Klinikker er forskellige, og en standard personalehåndbog kan ikke bruges til alle. Personalehåndbogen skal udspringe af jeres unikke kultur og værdigrundlag.

Disse tre hovedemner er en god ide at komme ind på i en personalehåndbog:

  • Arbejdspladsens værdigrundlag
  • Praktiske oplysninger
  • Ansættelsesmæssige forhold

Under Linkds kan du klikke på skabeloner, der inspirerer til indholdet i en personalehåndbog

Kontakt POL-S

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte KAP-S via mail [email protected] eller telefon: 9356 6670