POL-S

Vision, strategi og udvikling

Her finder du skabeloner til fx SWOT-analyse, der er nemme at bruge som inspiration til temadage om klinikkens strategiske status og mulige udvikling.  

Det at finde en fælles stærk vision giver mere arbejdsglæde både for den enkelte og for det samlede team. En stærk og tydelig vision er forudsætningen for en god strategiudvikling. Og en god strategi, der giver et fælles billede af, ”hvor skal vi hen? ”, ”hvorfor skal vi derhen? ”, ”hvordan kommer vi derhen? ” og med hvilke midler kommer vi fremad? ” er et godt grundlag for fremdrift i klinikkens opgavevaretagelse

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte POL-S via mail [email protected] eller telefon: 9356 6670.