Forfatter: Fritze Flink

Indlæg af Fritze Flink.

Ydelsesoverblik

et værktøj til klinikejere i almen praksis. Værktøjet Ydelsesoverblik kan hjælpe ejerlæger med at få overblik over den del af […]

Læs mere
Videokonsultation

Nogle praksis oplever at få en fejlmeddelelse, når der forsøges at oprette et videoopkald fra det virtuelle venteværelse. Vi har […]

Læs mere
Klinikadministration – ændring på sundhed.dk

Ændringer for sundhedsfaglige og klinikejere Der er lavet ændringer til Klinikadministration for de sundhedsfaglige og klinikejere. Det betyder, at der er […]

Læs mere
Migreringshjælp – Fra NemID til MitID

Alle virksomheder i Danmark skal skifte fra NemID medarbejdersignatur til MitID erhverv inden november 2023. Bemærk : Efter 31 oktober […]

Læs mere
Sundhedstjek

Sundhedstjek til borgere på botilbud – vær obs på fortsat udbredelse I OK22 blev indført en ny ydelse: 0123 sundhedstjek […]

Læs mere
Digitalisering af chaufførattest

12. december 2022 digitaliseres lægeattest til ansøgning om chaufførkort Færdselsstyrelsen har digitaliseret indhentningen af lægeattester ifm. ansøgning om chaufførkort. Det […]

Læs mere
Nyt i FMK vedrørende seponering og afvisningsårsager

Recepter annulleres nu automatisk ved seponering. Som noget nyt vil FMK automatisk annullere aktive recepter, når en ordination seponeres. Dette […]

Læs mere
Ny Praksisdeklaration på Sundhed.dk

Du har nu som praktiserende læge adgang til den nye Praksisdeklaration. De fleste data er overført, men fx ikke træffetider. […]

Læs mere
Kvalitetsklynger styrker fagligheden i almen praksis

Kvalitetsklynger danner grundlag for blandt andet værdifulde erfaringsudvekslinger. Samtidig åbner arbejdet for endnu bedre samarbejde med kommuner og regioner. Det […]

Læs mere
Åbningstider i Min Læge appen

Vil du rette de åbningstider der præsenteres i Min Læge appen? Du retter klinikkens åbningstider via PLO – Fri/Ferie (plsp.dk). […]

Læs mere