Forfatter: Fritze Flink

Indlæg af Fritze Flink.

Sundhedstjek

Sundhedstjek til borgere på botilbud – vær obs på fortsat udbredelse I OK22 blev indført en ny ydelse: 0123 sundhedstjek […]

Læs mere
Digitalisering af chaufførattest

12. december 2022 digitaliseres lægeattest til ansøgning om chaufførkort Færdselsstyrelsen har digitaliseret indhentningen af lægeattester ifm. ansøgning om chaufførkort. Det […]

Læs mere
Nyt i FMK vedrørende seponering og afvisningsårsager

Recepter annulleres nu automatisk ved seponering. Som noget nyt vil FMK automatisk annullere aktive recepter, når en ordination seponeres. Dette […]

Læs mere
Ny Praksisdeklaration på Sundhed.dk

Du har nu som praktiserende læge adgang til den nye Praksisdeklaration. De fleste data er overført, men fx ikke træffetider. […]

Læs mere
Kvalitetsklynger styrker fagligheden i almen praksis

Kvalitetsklynger danner grundlag for blandt andet værdifulde erfaringsudvekslinger. Samtidig åbner arbejdet for endnu bedre samarbejde med kommuner og regioner. Det […]

Læs mere
Åbningstider i Min Læge appen

Vil du rette de åbningstider der præsenteres i Min Læge appen? Du retter klinikkens åbningstider via PLO – Fri/Ferie (plsp.dk). […]

Læs mere
Modul-modellen

Som noget helt nyt og banebrydende har KAP-S, i forbindelse med OK22 hvor personalet i almen praksis kan udføre ukomplicerede […]

Læs mere
Vejledninger fra DSAM

DSAM har netop udgivet en status for vejledningsområdet. Her præsenteres udgivelser i 2021: Akuthåndbogen Telefonvisitationguiden Dyspepsi og gastroøsofageal reflukssygdom hos […]

Læs mere
Privatlivspolitik til KAPsel

Vi har opdateret vores interne sags- og projekthåndteringssystem kaldet KAPsel. Konsulenterne i KAP-S anvender et internt sags- og projekthåndteringssystem kaldet […]

Læs mere
Ny klyngepakke

Læs mere