Forfatter: Fritze Flink

Indlæg af Fritze Flink.

Samarbejde og Fællesskab.

KAP-S tilbyder hjælp og sparring. KiAPs nye klyngepakke sætter godt kollegialt samarbejde på dagsordenen. Klyngepakken Trivsel og Arbejdsglæde var populær […]

Læs mere
Vælg Klogt

Kloge valg gør hverdagen nemmere og mere effektiv i en travl praksis-hverdag Find anbefalinger fra Vælg Klogt på Sundhed.dk I […]

Læs mere
Dosispakket medicin – Webinar

Webinar for praksislæger og -personale Webinar – bliv klogere på håndtering af dosispakket medicin i dit eget lægesystem. Her har […]

Læs mere
72 timers behandlingsansvar efter sygehusindlæggelse

Den 5. december 2023 træder 72 timers behandlingsansvar i kraft i Region Sjælland. Implementeringen af 72 timers behandlingsansvar er en […]

Læs mere
Ydelsesoverblik

et værktøj til klinikejere i almen praksis. Værktøjet Ydelsesoverblik kan hjælpe ejerlæger med at få overblik over den del af […]

Læs mere
Videokonsultation

Nogle praksis oplever at få en fejlmeddelelse, når der forsøges at oprette et videoopkald fra det virtuelle venteværelse. Vi har […]

Læs mere
Klinikadministration – ændring på sundhed.dk

Ændringer for sundhedsfaglige og klinikejere Der er lavet ændringer til Klinikadministration for de sundhedsfaglige og klinikejere. Det betyder, at der er […]

Læs mere
Sundhedstjek

Sundhedstjek til borgere på botilbud – vær obs på fortsat udbredelse I OK22 blev indført en ny ydelse: 0123 sundhedstjek […]

Læs mere
Digitalisering af chaufførattest

12. december 2022 digitaliseres lægeattest til ansøgning om chaufførkort Færdselsstyrelsen har digitaliseret indhentningen af lægeattester ifm. ansøgning om chaufførkort. Det […]

Læs mere
Nyt i FMK vedrørende seponering og afvisningsårsager

Recepter annulleres nu automatisk ved seponering. Som noget nyt vil FMK automatisk annullere aktive recepter, når en ordination seponeres. Dette […]

Læs mere